Elin Bengtsson

FACEPLANT WATERCOLOR HEAD IN A BOAT
BLIND SPOT MIRROR BABY SAIL SINK FLOAT
ebW

Elin Bengtsson har de senaste tre åren tekniskt sett nästan uteslutande arbetat med akvarell på polypropylen. Det är ett sätt att måla som är otypiskt för akvarellen, där all färg lägger sig på det blanka papprets yta, där det torkar, men kan fortsätta redigeras i evighet med vatten. Det är en öppen och sökande metod där vatten och färg hälls på penslas runt och torkas bort om och om igen. Tekniken tillåter uttrycket att bli både skört och brutalt på samma gång, vilket speglar motiven väl: det obekväma och otillfredsställande i att ha en kropp och ett ansikte, det tunga i att vara en människa bland andra människor. Relationen till den andres blick, otillräckligheten och längtandet och ansvaret och rusandet ifrån detsamma. Bengtsson tar hjälp av måleriets förskjutning från verkligheten, och hittar något stärkande i det fula och det svaga.

Elin Bengtsson, f. 1981, bor och verkar i Malmö. Hon har en MFA från The San Francisco Art Institute och en BFA från Konsthöggskolan Valand.

Posted in Vernissage/Opening | Leave a comment

Magnetiska JPG

AAW, Art After Work 

Magnetiska JPG

Tisdagen den 7/2 2017 kl. 17-21

Samtal kl. 18.30

Sedan id-kontrollerna mellan Danmark och Sverige infördes för ett år sedan har magnetiska JPG förflyttats kring den fasta förbindelsen över Öresund.

Under kvällen fäster magnetiska JPG på olika material i kvarteren kring galleri Rostrum och inne på galleriet. I ett samtal med sjuksköterskan Åsa Wieslander kommer vi att höra om hennes långa erfarenhet med vård av papperslösa och frågor omkring grundläggande etiska principer för vård.

De som hittills har medverkat med bilder till magnetiska JPG är konstnärerna Marianne Andersson, Gert Aspelin, Terese Bolander, Chi Muk, Malin Lobell, Tamara de Laval, Annelie Nilsson, Joanna Thede, Cecilia Sering, Cecilia Wendt och Anna Wessman.

Projekt drivs av Anneli Nilsson_Cecilia Seirng

Tågstationen Ørestad, 31 oktober 2016

Magnetiska JPG

En magnetisk JPG kan röra sig mellan olika relationer och i olika miljöer. Den är inte kopplad till biometri, keywords eller algoritmer, inte heller till en specifik region, nation eller kommun.

Magnetiska JPG är inte livsavgörande dokument till skillnad från en giltig id-handling. Genom grundämnet järn som finns i alla mänskliga kroppar, järnet kring den fasta förbindelsen över Öresund och järnet i de magnetiska bilderna skapas nya rörelser.

För mer info https://magnetiskajpg.wordpress.com/

Vid frågor går det bra att kontakta:

Annelie Nilsson 073-200 26 44

Cecilia Sering 070-266 35 49

Varmt Välkomna!

Under kvällen kommer det att serveras enklare fika, kaffe och te till självkostnadspris.

 

Posted in Art After Work/AAW, evenemang, kommande | Leave a comment

Robbert Vera af Ek

PORTRÄTT
Vernissage 14/1-17 kl. 12.00-16.00

robbert v. af ek

Robbert Vera af Ek tycks undersöka sådant som inte finns. Under sex år ägnade sig R. af V. E. åt tid och producerade en ansenlig mängd fotografisk data som gav henne insikten att heller inte den finns. Detta gör ett ganska extensivt projekt besvärligt att visa, varför R. (af V. E.) nu tittar på figuriner. Figuriner är begripliga, de står på farmors spetsduk men som porträtt finns de inte. Inte heller i ovan utställning. Det är ett falsarium eller en misnomer.

Det vore en förenkling att kalla R. Vera af Ek för en innovatör då detta alls inte är fallet. R. af V. Ek har motvilligt vigt sitt liv enbart åt exklusion. Det är hennes sätt att sakta, mycket sakta, begripa tillvaron som tycks omge henne. R. af V. E. betar av världen, kan man säga (för att möjligen någonsin finna något som finns) enligt principen one down, two to go, ungefär. Robbert Vera af Ek är för övrigt en pseudonym och finns alltså heller inte (men hon önskar viss sympati för sitt förhållningssätt i en vansklig verklighet).

För att ytterligare begripliggöra ovan konstnärliga gärning har R. Vera af E. inom ramen för ovan fotoutställning gjort synliga några skulpturer berövade sitt varande.

Dessa tituleras “landskap”.

Robbert V. af Ek

Robbert Vera af Ek seems to explore things that are not there. For six years R. V. af Ek devoted herself to time and produced a considerable amount of photographic data that gave her the realization that it doesn´t exist. This makes a pretty extensive project difficult to show why R. (af V. E.) now have focused on figurines. Figurines are understandable, they are standing on grandmother’s lace doily but as portraits they are not. They are also not in the above exhibition. It is a forgery or a misnomer.

It would be an oversimplification to call R. Vera af Ek an innovator when she really isn´t. R. V. af Ek has grudgingly devoted her life exclusively to exclusion. It is her way to slowly, very slowly, understand the reality that seems to surround her. Robbert V. af E. grazes the world, one might say (to possibly ever find anything there) in an approximate manner of one down, two to go.
By the way, Robbert Vera af Ek is a pseudonym, and are also not (but she wants some sympathy for her approach in a precarious reality).

To make more understandable above artistic achievements R. Vera af E. has under the above exhibition made visible some sculptures stripped of their presence.

These are titled “landscapes”.

Posted in kommande, Vernissage/Opening | Comments Off on Robbert Vera af Ek

Bara en gång!/ Solamente una vez!

aawpvnm1

Posted in Art After Work/AAW, evenemang, kommande | Leave a comment

22 x 16

mailpoet

 

Posted in Art After Work/AAW, Julutställning, Vernissage/Opening | Comments Off on 22 x 16

Magdolna Szabó From Blank to Blank – it is painted

02_bild_till_utskick_magdolna

Magdolna Szabó

From Blank to Blank – it is painted

måleri 12/11- 4/12 2016

 

Vernissage 12/11 kl. 12-16
Presentation kl.14

Schreibmaschinenblues av Helena Jureén kl. 14:15

 

Galleri Rostrum är glada att presentera nya verk av Magdolna Szabó.

Utställningens titel From Blank to Blank – it is painted är ett collage av ord ur två dikter; en av Emily Dickinson och en av Ann Jäderlund. Samtidigt som den beskriver konstverkens tillkomst, är den en metafor för den länk som finns mellan skapandet och betraktandet, mellan verbalt och visuellt.

Till vernissagen har Magdolna Szabó bjudit in Helena Jureén, ljud och bildkonstnär specifikt för att framföra sitt verk Schreibmaschinenblues.

Magdolna Szabó är född i Ungern 1958, bosatt i Sverige sedan 1985, verksam i Malmö. Hon har utbildat sig vid Grafikskolan Forum, Konsthögskolan i Malmö och Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Szabó arbetar i en abstrakt bildvärld med akvarell och serigrafi som huvudsakliga uttrycksmedel. Representerad: Kulturen i Lund, Nationalmuseum, Moderna Museet, British Museum, National Gallery of Ireland, Malmö konstmuseum, Ystads konstmuseum, Sundsvalls museum och Nordiska Akvarellmuseet.

Hjärtligt välkommen!

För pressvisning och mer information var god kontakta:
Helena Jureén, 076 22 87 111 och Jon Åkerlind, 073 97 89 714

 

In English

Gallery Rostrum is pleased to present new works of Magdolna Szabó.

The exhibition title From Blank to Blank – it is painted is a collage of words from two poems; one by Emily Dickinson and one by Ann Jäderlund. While it describes the origins of the artworks, it is a metaphor for the link that exists between creating and viewing, between verbal and visual.

For the opening Magdolna Szabó has invited sound and visual artist Helena Jureén to, specifically for the exhibition, perform her work Schreibmaschinenblues.

Magdolna Szabó was born in Hungary in 1958, lives in Sweden since 1985, and works in Malmö. She has studied at Forum School of Graphic Art, Malmö Art Academy and the Royal Art Academy in Stockholm. Szabó works in an abstract pictorial world with watercolour and silk screen printing as her primary mediums. Represented: Kulturen, Nationalmuseum, Moderna Museet, the British Museum, National Gallery of Ireland, Malmö Art Museum, Ystad Art Museum, Sundsvall Museum and the Nordic Watercolour Museum.

Welcome!

For more information or preview please contact:
Helena Jureén, +46 762287111 och Jon Åkerlind, +46 739789714

Galleri Rostrum, Västergatan 21, 211 21 Malmö Tel: 040-30 18 16, www.rostrum.nu
Open: Thu-Fri 14-18 & Sat-Sun kl. 12-16

Posted in Vernissage/Opening | Leave a comment

Annika Svenbro – Tillbaka till India Song

chateaurotschild

“Tillbaka till India Song”

ANNIKA SVENBRO

Varmt välkomna till Galleri Rostrum och Art After Work tisdagen 8 november 17-21.

Annika Svenbros film ”Tillbaka till India Song” visas kontinuerligt under kvällen.

Annika Svenbro om filmen:

Slottet ligger där, i utkanten av Bois de Boulogne, Paris. Det var här India Song, Marguerite Duras film från 1975 spelades in – inte i Indien som jag trodde.

Förfallet är långt framskridet. Fasaderna vittrade redan då vid filminspelningen och bidrog till atmosfären av kolonialt sönderfall.

Jag vill framkalla spökena – de ska återigen invadera byggnaden. De var gengångare redan då, i filmen. Anne Marie Stretter, ambassadörsfrun, har tagit sitt liv och ligger begravd på engelska kyrkogården i Calcutta. Men hon rör sig elegant och melankolisk genom salongerna tillsammans med sina kavaljerer och den skrikande vicekonsuln.

Dockorna representerar Duras och Anne Marie Stretter gestaltad av Delphine Seyrig: de är betraktare, men dras in i handlingen.

 

För mer information ring 0725-658300

Galleri Rostrum, Västergatan 21, 21121 Malmö

Posted in Art After Work/AAW, kommande, performance, Vernissage/Opening | Leave a comment

ESTHER TEICHMANN Vernissage

_____________________________________________________

Awaiting Oblivion
ESTHER TEICHMANN

Varmt välkomna till vernissage lördagen 15 oktober kl 12-16
Artist Talk kl 14
(Konstnären visar en presentation och pratar om sitt konstnärskap)

Utställningen pågår 15 oktober – 6 november 2016
Öppet: tors–fredag kl. 14–18 & lör–söndag kl. 12–16

rostrum_esther-teichmann_e-invite_test

Galleri Rostrum presenterar Esther Teichmann’s platsspecifika utställning, vilket är hennes första separatutställning i Sverige. Kom, upplev och utforska, Awaiting Oblivion, som lånar sin titel från Maurice Blanchot’s 1962 nästan (bortemot)-fiktiva roman. Ensamma i ett hotellrum, där genom fragment och aforismer, en man och en kvinna talar om minne och lust, och kommer till insikten att fantasin kan skapa verklighet.

Moon Diving
She dives into blackness. Hurtling into and through darkness, everything inside her breathes with strength and relief. She swims downwards and away from land, eyes open, seeing nothing, saltwater entering every pore.
. . .
She lies motionless, half submerged, eyes closed, returning slowly. Rain pours down, washing the salt away. And still it clings to her, seaweed in hair, Medusa writhing. EVT

I Teichmann’s konstnärskap utforskar hon förhållandet mellan saknaden och åtrån och det imaginära, där hon suddar ut raderna mellan autobiografi och fiktion, för att skapa alternera, orfiska världar. Narrationer av längtande uppstår från fotografiska fragment, tillsammans med storskaliga stillbilder och rörliga bilder, skulptur och måleri.

“Esther Teichmann’s photographs, films and writings, picture mothers like caves, sisters like seashells, lovers like moons, tears like waterfalls. ‘Let your lids drop’ writes Teichmann, ‘the fall is always worth it.’ Entering the octopus darkness of Teichmann’s caverns we find ingestion and emission, mother and daughter, sister and sister, black and white, lover and lover, surrealism’s erotic jolt: the irritant that makes the pearl. Seashells with apertures like cameras. The womb as oceanic. Lovers as moons. Holding as whitholding. Day as night.”

Teichmann bor och arbetar i London, hon har en MA och PhD i Fine Art från Royal College of Art, där hon även undervisar. Hon har blivit publicerad och ställt ut internationellt, Fulmine, en bok med essäer, Falling – On Loss, Desire and the Photographic, kommer att publiceras av Stanley/Barker under 2017. Under januari till maj 2017, ställer Teichmann ut på Transformer Station i Cleveland, vilket är hennes första offentliga separatutställning i USA. Under 2014 visades hennes verk på fotogalleriet [format] i Malmö del av KONTORprojects grupputställning What should have remained secret, has come to light.

Nu har ni möjlighet att få möta henne personligen och höra hennes Artist Talk!

www.estherteichmann.com

 

Varmt Välkomna!

För mer information, förhandsvisning var god kontakta:
Helga Steppan 073 78 21146 // Patrik Gyllander 073 314 2609 // Anders Stolt 076 826 0159 

Galleri Rostrum stöds av Malmö Stad.

Tack till Holmbergs Tryckeri, Malmö för samproduktion och utskrift av Esther Teichmann’s storskaliga stillbilder.

_____________________________________________________

In English

You are invited to the Private View on Saturday 15th October 12-16
with an Artist Talk at 14

The Exhibition is open 15th October – 6th November 2016
Opening Hours: Thurs – Friday 14–18 & Sat – Sunday 12–16

Gallery Rostrum proudly presents Esther Teichmann’s first solo show in Sweden. Come, experience and explore her art works, containing sight specific pieces created for Rostrum. Awaiting Oblivion borrows the title of Maurice Blanchot’s 1962 almost-fictional novel, in which through fragments and aphorisms a man and a woman alone in a hotel room speak about memory and desire, coming to the realization that imagination can create reality.

Moon Diving
She dives into blackness. Hurtling into and through darkness, everything inside her breathes with strength and relief. She swims downwards and away from land, eyes open, seeing nothing, saltwater entering every pore.
. . .
She lies motionless, half submerged, eyes closed, returning slowly. Rain pours down, washing the salt away. And still it clings to her, seaweed in hair, Medusa writhing. EVT

Teichmann’s practice explores the relationships between loss and desire and the imaginary, blurring the lines between autobiography and fiction to create alternate, orphic worlds. Narratives of longing emerge from photographic fragments, working across large scale still and moving images, sculpture and painting.

Esther Teichmann’s photographs, films and writings, picture mothers like caves, sisters like seashells, lovers like moons, tears like waterfalls. ‘Let your lids drop’ writes Teichmann, ‘the fall is always worth it.’ Entering the octopus darkness of Teichmann’s caverns we find ingestion and emission, mother and daughter, sister and sister, black and white, lover and lover, surrealism’s erotic jolt: the irritant that makes the pearl. Seashells with apertures like cameras. The womb as oceanic. Lovers as moons. Holding as whitholding. Day as night.

Teichmann lives and works in London, receiving an MA and PhD in Fine Art from the Royal College of Art, where she also teaches. She has been published and shown internationally. A monograph of works, Fulmine, and a book of essays, Falling – On Loss, Desire and the Photographic, will be published by Stanley/Barker in 2017. From January to May 2017, Teichmann will be exhibiting at Transformer Station in Cleveland, her first public solo show in the United States. In 2014 her work was shown at fotogalleriet [format] in Malmö part of KONTORprojects group show What should have remained secret, has come to light.

Now, you have the opportunity to meet her in person and come to her Artist Talk!

www.estherteichmann.com

 

Warmest Welcome!

For more information or preview please contact:
Helga Steppan +46 73 78 21146 // Patrik Gyllander +46 73 314 2609 // Anders Stolt +46 76 826 0159

Rostrum Gallery is supported by Malmö Stad.

Thank you Holmbergs Tryckeri, Malmö for printing Esther Teichmann’s large scale still images.
_____________________________________________________

 

Posted in Vernissage/Opening | Leave a comment

LE GUN Vernissage

_____________________________________________________

LE GUN
The Far Shadow

Varmt välkomna till vernissage lördagen 17 september kl 12-16
Artist Talk kl 14 med tre av konstnärerna.

Utställningen pågår 17 september – 9 oktober 2016
Gallerinatten lördag 24 september 12-24

le-gun_invite_website_lr

 

Galleri Rostrum presenterar det legendariska konstkollektivet
LE GUN, som bildades i London 2004 när de träffades på konstskolan Royal Collage of Art. De skapar idiosynkratiska bilder och världar
genom kollaborationsteckning, i deras bildspråk kombinerar de en estetik av punk, det ockulta, pop och surrealism. Gruppen producerar även sin egen kult magasin med samma namn och är internationellt erkända för deras gåtfulla och mystiska installationer och konst-
utställningar, samtidigt som de arbetar individuellt som konstnärer/ illustratörer.

The Far Shadow är LE GUN’s första utställning i Malmö och speglar deras gemensamma intressen för drömmen, det narrativa och det absurda. Kom och upplev deras utställning växa fram på Rostrums väggar, när de tillsammans skapar kollaborationsteckningar, där individens hand besegras av gruppens fantasi.

Our shadow has always been with us … The Far Shadow is a way of reviewing what we are. There isalso the fact that half of the LE GUN crew can’t make it to this show but their shadow can. Is our work a shadow of ourselves? The Far Shadow, drawings, thoughts, far from where they were made… With you till you die.

The Far Shadow inkluderar verk av Bill Bragg, Chris Bianchi,
Neal Fox, Robert RubbishSteph von Reiswitz och Emma Rendel,
där tre av konstnärerna kommer att vara på plats på Rostrum.

Samtidigt i London visar de Temple of Perpetual Myth, del av utställningen Paths to UtopiaSomerset House och har ställt ut internationellt på olika gallerier, museer, konstmässor och social
clubs i bland annat London, Paris, Berlin, Bryssel, Stockholm, Beijing
and Tokyo.

legunshop.com

Varmt Välkomna!

För mer information eller förhandsvisning var god kontakta:
Helga Steppan 073 78 21146 och Pepe Viñoles 073 563 401

Galleri Rostrum stöds av Malmö Stad.

_____________________________________________________

In English

Galleri Rostrum proudly presents the legendary LE GUN, showing in Malmö for the first time. Established in 2004, art collective LE GUN create idiosyncratic imagery, which blends a punk, occult, pop and surrealist aesthetic. As well as being the producers of their cult
self-titled magazine, the group is internationally recognised for their enigmatic installations and art shows. Besides working independently as artists and illustrators they also come together to make colla-
borative drawings, where the individual hand is subjugated to the group imagination. They are currently showing their Temple of Perpetual Myth, at the exhibition Paths to Utopia at Somerset House in London, where they worked as Shamans using surrealist games to channel other realms. Once described as having a “dark, Anglo Saxon sense of humour”, The Far Shadow at Galleri Rostrum reflects their shared interest in dreams, narrative and the absurd.

Our shadow has always been with us … The Far Shadow is a way of reviewing what we are. There isalso the fact that half of the LE GUN crew can’t make it to this show but their shadow can. Is our work a shadow of ourselves? The Far Shadow, drawings, thoughts, far from where they were made… With you till you die.

The Far Shadow involves artworks from Bill Bragg, Chris Bianchi, Neal Fox, Robert Rubbish, Steph von Reiswitz and Emma Rendel, where three of these artists will be present at Galleri Rostrum to
meet and greet you.

LE GUN has exhibited internationally at various galleries, museums, art fairs and social clubs in places like London, Paris, Berlin, Brussels, Stockholm, Beijing and Tokyo.

legunshop.com

Warmest Welcome!

For more information or preview please contact:
Helga Steppan +46 73 78 21146 and Pepe Viñoles +46 73 563 4016

Rostrum Gallery is supported by Malmö Stad.
_____________________________________________________

Posted in Vernissage/Opening | Leave a comment

Rikuo Ueda

2006 Force of Nature USA_a-1xs
Photo Mitchell Kearney
Wind – everything connect each other – Rikuo Ueda

Vernissage lördag 20 augusti kl. 12-16
Presentation kl.14
Utställningen pågår t.o.m.11 september 2016

Rostrum presenterar härmed en utställning med Rikuo Ueda från Osaka. Han har tidigare haft flera utställningar i Danmark och i hela världen sedan 1970-talet.

http://www.uedarikuo.com/

I was waiting for the best day
when I become the surface of a lake
lain in the Tibetan mountains.
It was reflecting everything
since countless thousands of years ago.
I was waiting for the calm day.
Sky dissolved into the lake.
Cloud flowed over the lake.

Birds of passage crossed over the lake.
A sudden wind carried everything away
towards the shore of the lake.
And the sky stretched over us all again.
We have everything already in our hands.

It was when I was twenty three years old,
wandering, traveling around aimlessly.
Snow in Norway,
Dessert in Morocco, Mountains in Afghanistan,
River in India.
In Germany, I wondered about, being penniless, where I met Scots guy, Peter.
He had also no money.

He gave me his own poem for my birthday.
I think we think too much And fail to see
In simple things reflections eternity
We are cut off our own life sources And love lost source of
Joy and Ecstasy.

And in Denmark, I met a wind.

Rikuo Ueda

För mer information ev. förhandsvisning kontakta Ewa Berg 070 872 96 50
Peter
Maria Lavman Vetö 070 943 28 16
Välkommen!
Ewa och Maria / Rostrum

Posted in Vernissage/Opening | Leave a comment