Kontakt/Contact

Rostrum

Västergatan 21

211 21 Malmö

040 – 30 18 16

info@rostrum.nu

www.rostrum.nu

 

Ansökningar/applications

Alla utställningar på galleri Rostrum beslutas i utställningsgruppen.
Vi föredrar digitala ansökningar. Obs: Vi skickar inte tillbaka fysiskt material.
Vänligen notera, endast konstnärer som väljs ut för utställning får ett svar på sin ansökan.

All decisions concerning exhibitions at gallery Rostrum are executed by the exhibition board.
We prefer digital applications. Applications in physical form will not be returned.
Please note, only artist who are chosen for an exhibition period will get a reply.

E-posta din ansökan till/E-mail your application to: application at rostrum.nu