Program/Programme

Exhibition Program Autumn 2017
Utställningsprogram Hösten 2017

19 Augusti – 10 September 2017
Something can happen beyond Expectation
Nisrine Boukhari, Muhammad Ali, Diana Jabi, Mohammed Abd Alwasi,
Shelley Vanderbyl, Rezan Arab and Nikolina Mimi Ställborn
Curator: Abir Boukhari

16 September – 8 October 2017
vardagen mitt i världen

ever day in the middle of the world
Tuss Marie Lysén

Gallerinatten 30 September 2017

14 October – 5 November 2017
SKYMMER OCH SER:3
Patrik Elgström & Jenny Magnusson

11 November – 3 December 2017
Artist Books
Leif Eriksson

11 – 17 December 2017
Christmas Exhibition