• aktuellt/news

• program/programme

• art after work

• artist to artist

• artbus & hållplatser

• om rostrum/about rostrum

arkiv/archive

• medlemmar/members

• kontakt/contact

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 

Artbus

 

HÅLLPLATSER

September-oktober 2012 Malmö - Visby 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 


 

ARTBUS 2012 görs med stöd av Malmö Stad och Region Gotland, MKB, Mediaverkstaden Skåne

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Se mer på Rostrums blog här!/For more info visit Rostrums blog!

 

Galleri Rostrum på Facebook!