lund-faladstorget-webb

Fredag 4 oktober, kl 14–20
Plattforms turné i Skåne fortsätter i Lund. En hel eftermiddag och kväll med olika konstmanifestationer på Fäladstorget, Lund. 


Denna kväll deltar följande konstnärer: Gisela Eriksson, Emma Gunnarsson, Christel Lundberg, Mikael Marklund, Johannes Packalen Rosberg, Gertie Månsson, Jukka Värelä, Marko Wramén, Kulturcentrum Skåne under handledning av Marianne Andersson och Johan Suneson: Karl Persson , Roger Marmdal, Tove Larsson, Jakob Sandqvist, Dennis Johansson, Sara Nifeldt Hägerström, Malin Andersson, Mulle Negash, Eva Henriksson, Magnus Karlsson, samt Skrotorkestern under ledning av Micke Skoog; Klara Levin, filmare, Gabriel Flores Jair, fotograf.

Plattform 2013 drivs av det konstnärsdrivna Galleri Rostrum i Malmö.
Projektet vill skapa en plattform för personliga möten mellan bildkonstnärer och boende runt om i Skåne: Malmö, Lund, Helsingborg och Landskrona.

På Fäladstorget i Lund fredagen 4:e oktober kommer Kulturcentrum Skåne att medverka vid Plattform och presentera nyproducerade konstprojekt, som spänner mellan det konceptuella, det platsspecifika, det interaktiva och det performativa.
Kulturcentrum Skåne är en kulturarbetsplats för personer med intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar.
Från Kulturcentrum Skånes kulturarbetsplats kommer tio konstnärer att delta samt en
Skrotorkester med ett varierande antal musiker.

Plattform 2013 besöker platser där de har bjudits in för att tillsammans med boende utforma nya tankar kring stadsdelens offentliga miljö.
Vi vill på detta sätt möta människor som inte annars naturligt söker sig till kulturinstitutioner och galleri.

Varmt välkomna!
Galleri Rostrum och Plattform projektledning
Projektledning: Christel Lundberg & Pepe Viñoles,
mail: plattformen@rostrum.nu
webbsida: rostrum.nu
Följ oss på bloggen: http://plattform2013.blogspot.se/

Plattform 2013 är ett projekt gjort av konstnärsdrivna Galleri Rostrum i samarbete med Kulturcentrum Skåne, med stöd av Region Skåne, ABF, Malmö Stad, Idé A Drottninghög/Helsingborgs stad, Lunds stad, Landskrona stad, MKB, Helsingborgshem, LKF, Landskronahem, Landskrona Museum, Kulturmagasinet Helsingborg, Malmö Konsthall, Mediaverkstaden Skåne, Quick Print och MEKON konferensteknik.