affisch-nydalawebb

Konst på fältet!
PLATTFORM 2013
Nydala torg
Malmö
Torsdag 26 september, kl 16–20
Plattforms turné i Skåne fortsätter i Malmö. En hel eftermiddag och kväll med olika konstmanifestationer på Nydala torg i Malmö.
Denna kväll deltar följande konstnärer: Ariel Alaniz, Peter Dacke, Gisela Eriksson, Emma Gunnarsson, KKV Grafik, Christel Lundberg, Gertie Månsson, Cecilia Sering, Jafer Taoun, Pepe Viñoles; Klara Levin, filmare, Gabriel Flores Jair, fotograf.

Plattform 2013 drivs av det konstnärsdrivna Galleri Rostrum i Malmö.
Projektet vill skapa en plattform för personliga möten mellan bildkonstnärer och boende runt om i Skåne: Malmö, Lund, Helsingborg och Landskrona.
Plattform besöker platser där de har bjudits in för att tillsammans med boende utforma nya tankar kring stadsdelens offentliga miljö.
Vi vill på detta sätt möta människor som inte annars naturligt söker sig till kulturinstitutioner och galleri.

Varmt välkomna!
Galleri Rostrum och Plattform projektledning
Projektledning: Christel Lundberg & Pepe Viñoles,
mail: plattformen@rostrum.nu
webbsida: rostrum.nu
Följ oss på bloggen: http://plattform2013.blogspot.se/

Plattform är ett projekt gjort av konstnärsdrivna Galleri Rostrum i samarbete med Kulturcentrum Skåne, med stöd av Region Skåne, ABF, Malmö Stad, Idé A Drottninghög/Helsingborgs stad, Lunds stad, Landskrona stad, MKB, Helsingborgshem, LKF,  Landskronahem, Malmö Konsthall, Mediaverkstaden Skåne, Nydala café, Quick Print och MEKON konferensteknik.