Kontakt/Contact

Rostrum

Västergatan 21

211 21 Malmö

040 – 30 18 16

info@rostrum.nu

www.rostrum.nu

 

Ansökningar/applications

Alla utställningar på galleri Rostrum beslutas i utställningsgruppen.
Vi föredrar digitala ansökningar. Obs: Vi skickar inte tillbaka fysiskt material.

All decisions concerning exhibitions at gallery Rostrum are executed by the exhibition board.
We prefer digital applications. Applications in physical form will not be returned.

E-posta din ansökan till/E-mail your application to: application at rostrum.nu