aff

 

Konst på fältet!

PLATTFORM 2013
Drottninghögs torg
Helsingborg
Onsdag 14 augusti, kl 16–22

Plattformens turné i Skåne börjar i Helsingborg. En hel kväll med olika konstmanifestationer på Drottninghögs torg i Helsingborg.

Denna kväll deltar följande konstnärer: Ariel Alaniz, Peter Dacke, Amar Dawod, Gisela Eriksson, Emma Gunnarsson, Christel Lundberg, Jafer Taoun, Pepe Viñoles; Klara Levin, filmare, Gabriel Flores Jair, fotograf.

Plattformen 2013 drivs av det konstnärsdrivna Galleri Rostrum i Malmö i samarbete med kulturarbetstagare på Kulturcentrum Skåne i Lund.
Projektet vill skapa en plattform för personliga möten mellan bildkonstnärer och boende runt om i Skåne: Malmö, Lund, Helsingborg och Landskrona.
Plattformen besöker platser där de har bjudits in för att tillsammans med boende utforma nya tankar kring stadsdelens offentliga miljö.
Vi vill på detta sätt möta människor som inte annars naturligt söker sig till kulturinstitutioner och galleri.

Varmt välkomna!
Galleri Rostrum och Plattform projektledning
Projektledning: Christel Lundberg & Pepe Viñoles,
mail: plattformen@rostrum.nu
webbsida: rostrum.nu
Följ oss på bloggen: http://plattformen2013.blogspot.se/

Plattform är ett projekt gjort av konstnärsdrivna Galleri Rostrum med stöd av Region Skåne, Idé A Drottninghög, Malmö stad, Landskrona stad, Helsingborgs stad, Malmö Kommunala Bostadsbolag, Helsingborgshem, Landskronahem, Lunds kommunala Bostadsbolag, ABF, Mediaverkstaden Skåne och MEKON konferensteknik.