7.2 – 1.3.2009 Yvonne Swahn

Christel Lundberg 2009, EXHIBITION

Yvonne Swahn, 7 feb. – 1 mars, 2009 “Jag arbetar för det mesta från en förutsättningslös utgångspunkt. Den bild som sedan sakta växer fram blir ett slags växelspel mellan mig och bilden, ett givande och tagande. Under en del av …