Om Rostrum

Om Galleri Rostrum

Galleri Rostrum är ett konstnärsdrivet galleri som startade 1985. Galleriet drivs ideellt med stöd av Kulturrådet och Malmö Stad.

Målsättningen för Galleri Rostrum är att forma ett rikt och varierat utställningsprogram, som inte är främmande för någon form av konstnärligt uttryck.
Rostrum vill vara ett rum för det nyfikna och sökande, för konst som står i nära dialog med betraktaren.
Galleriet visar ca 10 utställningar om året.

Galleri Rostrums drivs av Konstnärsgruppen Rostrum.

Galleriet visar ca 10 utställningar om året samt driver Art After Work (AAW), Projekt Rostrum och gör utbyten med andra
självorganiserade plattformar nationellt och internationellt. 

För planritning över galleriet, se här >>

Art After Work, AAW

Art After Work, AAW, är ofta experimentella och processuella evenemang mellan utställningar. 

Projekt Rostrum
Galleri Rostrum driver sidan om sin kärnverksamhet med utställningar också olika projekt med olika samarbetsparter.

Några av projekten är föreläsningsserien Samtal pågår!, Ljudkonstscen, Performancescen, Konstfilmscen m.m.

Se Program på vår webbsida samt ta del av våra nyhetsbrev och utskick i sociala medier för att ta del av våra evenemang.

Konstnärliga utbyten
Galleri Rostrum gör utbyten med andra konstnärsdrivna initiativ både nationellt och internationellt.

Deltagande i nationella och internationella biennaler
Galleri Rostrum deltar i nationella och internationella biennaler som Supermarket Art Fair.

Deltagande i nationella konferenser, workshop m.m
Rostrum deltar nationellt i olika konferenser och workshops. Några exempel är Statens Konstråds Samtidskonstdagar,
Konstnärernas Riksorganisations seminarier och konferenser.

Barn och Unga
För mer information om verksamhet för barn och unga kontakta oss på info@rostrum.nu


Medlemsskap
Galleri Rostrum är medlem i Den Kollektiva Hjärnan sedan 2020. Den Kollektiva Hjärnan samordnar självorganiserade initiativ nationellt.

Tillgänglighet

Galleri Rostrum har en rullstolsramp samt att hemsidan är anpassad med WCAG 2.0 för god användartillgänglighet på webbsidan. 

Säkerhet under Corona-pandemin
Galleri Rostrum följer noga riktlinjer från Folkhälsomyndigheten så att verksamheten och våra publika evenemang kan göras på ett säkert vis.
Vi begränsar antal besökare som vistas i galleriet samtidigt, några evenemang görs online bl.a. via Rostrums Youtubekanal.
Följ oss genom nyhetsbrev via vår webbsida och sociala medier.

Historik

Verksamheten startades 1985 av en grupp konstnärer. Rostrums första lokal låg in på gården på Södra Förstadsgatan 63
och kom snart att bli ett galleri som var öppet för det unga och experimenterande inom konstlivet i Malmö. 

Under hösten 2020 påbörjar vi arbetet med Rostrums historiska arkiv där Malmö Stadsarkiv är en samarbetspart.
Följ oss på vår webbsida om och på Facebook om denna process.

Några exempel på Projekt som Rostrum organiserat är:

Artbus 2012
Ett projekt i samarbete mellan Galleri Rostrum och Gocart Gallery, Visby. 

Plattform 2013
Plattform är ett projekt som startade i Galleri Rostrum. Ett konstprojekt i samarbete med konst på förorter i Skåne.
Malmö, Lund, Landskrona och Helsingborg.
Plattform 2013 drevs med stöd av Region Skåne, Malmö Stad, MKB, Landskronahem, Lunds Kommunala fastighetsbolag.

Hållplats
Parallellt med utställningsverksamheten samverkar olika grupper av konstnärer i föreningen genom att ställa ut tillsammans,
under rubriken Hållplats. Rostrum har bl a stannat till på Båtmanskasernen i Karlskrona, på Passagen i Linköping, på Eksjö Museum
och på BOX Kraftverk i Marieberg. 

Artist to artist
Artist to Artist (A2A) är en form av internationellt utbyte mellan konstnärsgrupper. Medlemmarna i Rostrum har varit inbjudna bl a till
Paris år 2000, Berlin år 2002 och Amsterdam år 2004 och där deltagit i utställningar. Rostrum har sedan bjudit in sina kollegor från
värdländerna och arrangerat gemensamma utställningar som Paris><Malmö, Berlin><Malmö och Share my Spot med konstnärsgruppen
AMS 12 från Amsterdam.