Konstnärsgruppen

Galleri Rostrum drivs av verksamma konstnärer och under åren har fler än 100 konstnärer varit med.

Här är de nuvarande medlemmarna:

Sofie Arfwidson von Röök

“Någonstans på ett museum i Berlin glömde en vaktmästare låsa porten för natten. Morgonen efter möttes publiken av tavlor med stora vita fläckar. Noldes heliga dårar, Otto Dix trasiga livsfilosofer, Egon Schieles medfaret trotsiga kvinnor hade bestämt sig för att rymma. De tog en weekend i Ankeborg via en rysk barnbok innan de landade på Sofie Arwidsons dukar i Lund.

Utbildad bl.a i Düsseldorf på Kunstakademie för bland annat Jörg Immendorf låter hon sig inte skrivas in i några typiska skandinaviska tendenser, utan förvaltar och förnyar den tyska expressionismens tradition.

Hur djupt sträcker sig rötterna i hennes måleri? Ända ner till Matthias Grünewald? Det är kanske att ta i, men tanken svindlar att hennes konstnärskap ibland har mer att göra med 1500-talets kärva och nerviga religiösa måleri i Nordeuropa än modernism, ett måleri som tog avstånd från det italienska mer eleganta och fluffiga dito.

För mig är hennes måleri hur man än vänder på det och vilka referenser man än svävar ut i tämligen tyskt i anden. Här finns föga av det tomt formalistiska elegant franska, och därför träffar det också djupare med sin skeva friktion.”

Jesper Nordström, skribent och litteraturkritiker

Bild: Bach, 2022. Olja på duk. 100 x 100 cm

Ewa Berg

Ewa Berg arbetar seriellt både med måleri och serigrafi där färgens materialitet formar resonans till de figurativa elementen. Rumslighet konstrueras och dekonstrueras. Både det abstrakta och det figurativa kan ses som pågående dramer där möbler, ting, färg och ornamentik utspelar sin kamp. Ett återbruk av figurationer, där färgen bildar scener och spelplatser.

Bild:
“Ritornello/ kanske allt bara var”
Vinyl på duk, 2m x 2 m

Cian Burke
Andres Diaz Garcia
Gisela Eriksson

Information kommer

Zardasht Faraj

Zardasht Faraj (f. 1977, Bagdad) är en konstnär vars abstrakta måleri utforskar seendets möjligheter och rumslig perception. Många av hans verk knyter an till idén om sakral geometri där särskilda former och proportioner anges förbindelser till helighet såväl som naturen. Faraj har studerat vid både Skånska Målarskolan och Östra Grevie Folkhögskolan och erhöll 2012 sin MFA från Malmö Konsthögskola. Utställningar i urval inkluderar Explicit Nödutgång, Krognoshuset, Lund (2014) och I staden växer ett fält, Malmö Konsthall (2022).

www.zardasht.se

Bild: Kaaba, 2023. Olja på duk. 60 x 50 cm

Lisa Fjellman

Sedan examen från Malmö konsthögskola har jag arbetat som fri konstnär med inriktning på video, filmproduktioner och performance. Jag arbetar digitalt och analogt i färg och i svartvitt, i verkliga och virtuella rum i olika former av samarbeten. Jag har gjort kortfilm, dokumentär och konstfilm. 

De senaste åren har jag haft ett nära samarbete med filmaren och performanceartisten Anna Lönn Franko, vi har tillsammans gjort långfilmen Mellanrumsfruar med  premiär på Franklin International Independent Film Festival (FIIFF) 15 augusti 2019.

Bilden är en stillbild från långfilmen Mellanrumsfruar

Lisa Fjellman på Vimeo: https://vimeo.com/user9725865

Roger Forslund
Roger Forslund studerade vid Grafikskolan Forum i Malmö 1984-89. Har genomfört en mängd utställningar i och utanför Sverige och finns representerad i flertal samlingar, offentliga och privata.
 
Var med och startade gallerierna T.V. och Läger och medverkade i bildandet av ateljékollektivet Läderfabriken under 80-talet. Driver sedan 2019 fönstergalleriet 610628 GALLERY på Limhamn, Odengatan 22. Malmös minsta galleri?!
 
Är sedan 2007 en passionerad samlare av samtidskonst. Sedan 2014 aktiv i Galleri Rostrum. I september 2022 gjorde Roger soloutställningen vi ska alla dö på Galleri Rostrum.
 
 
Bild:
Dödläge (privat kollektion) från utställningen
vi ska alla dö (Galleri Rostrum, 2022)
Foto: Roger Forslund 2022
 
Barbro Hemer

Barbro Hemer (f. 1958, Linköping) är uppvuxen i Malmö och sedan tio år bosatt mellan Kåseberga och Sandhammaren på Österlen. Hon är utbildad på Målarskolan Forum i Malmö mellan 1978-1983 och har sedan dess utvecklat en konstnärlig praktik som omfattar bl.a. måleri, teckning, och artist books. Däribland traditionellt tuschmåleri, vilket hon kom i kontakt med efter en längre vistelse i Kina i början av 80-talet. Hemers version utgörs av tuschlaveringar monterade och lackade på MDF-skivor. Hennes poetiskt hemlighetsfulla stil med förnimmelser av miljöer och föremål för ofta tankarna till tyska 1800-talsromantiker som Caspar David Friedrich och symbolism med associationer till traditionell kinesisk naturpoesi.

Separatutställningar i urval inkluderar Höörs konsthall, galleri Bengt Adlers, Cirkulationscentralen och Skånes Konstförening, Malmö, med grupputställningar på bl.a. Malmö Konsthall; Galleri Leger, Malmö och Lanlan Gallery, Xiamen, Kina. Hemer finns representerad vid Statens konstråd, Region Skåne, Malmöhus läns landsting och Skaraborgs läns landsting.

Bild: Träd, 2023. Tuschlavering. 98 x  85 cm

Camilla Howalt

Camilla Howalt’s working method involves various disciplines, primarily focusing on investigative and inventive material studies using signs, codes, and metaphors, which relate to art’s historical, aesthetic, and philosophical issues.

She is particularly interested in exploring architectural thresholds within and between languages, physical and sound objects, and the repetition of gestures, juxtaposed with the position of the human. In addition to her artistic practice, Howalt is also involved in curation and helps other artists design their visual communications and exhibitions, write their artist texts, and utilize her visual and spatial understanding in art galleries and institutions. She uses installation as a means of showcasing the spatial aspect of her thinking, and her senses, to the chosen materials.

Howalt received her education from Wimbledon School of Art and The University of the Arts in London from 1999-2002, and the Center for Research in Modern European Philosophy (CRMEP) at Kingston University from 2009-2012. She exhibits and collaborates internationally, and her work can be found in private collections in England, France, Sweden, and Denmark.

www.camillahowalt.net

Bild, installationsvy: ANT!BOD!ES, 2018. Fotoöverföring på MDF, rött bläck, maskeringstejp, svart bläckpenna, vit färg, lack och ljudlandskap (länk till Soundcloud). Fr. v: 80 x 120, 100 x 120, 60 x 120 cm

Torsten Hylander

 

Vi har alla ett ständigt pågående tankeflöde, där den ena tanken omedvetet hakar fast i nästa, ungefär som telefonklotter eller scrollandet i en mobil.

Jag vill att mina skulpturer och collage skall smyga sig in i betraktarens tankeflöde, bara passera förbi eller kanske ge upphov till en oväntad tanke att fundera vidare på.

www.torstenhylander.se

Bild: Installationsvy från “I staden växer ett fält”, Malmö Konsthall (2022)

Christel Lundberg

Konstnär | producent | kurator | fotograf verksam och bosatt i Malmö, Sverige.
Kuraterar och projektleder det internationella konst och arkitekturprojektet Konstkiosk i samarbete med Peter Dacke. Konstkiosk är under 2022-2025 en del i forskningsprojektet ”COALA (Coastal adaptation through flexible land-use) med medel ur Formas Swedish Research Council for Sustainable Development.

Jag arbetar med konst i relation till social och miljömässig hållbarhet med ett fokus I historiska och samtida sociala kontexter för att fånga undermedvetna kontexter, ofta med privata ting som mixas med generell förståelse av omgivningen.

Senaste utställningar Supermarket Art Fair 2021, Stockholm och Flat1, Wien. Fotografiska arbeten till bl.a. Sprengel Museum, Hannover och TarraWarra Museum of Art, Australia.

Inköpt av Statens konstråd, medlem i Bildupphovsrätt. Malmö Konstmuseums Konststipendiat 2020 (Emil Olsson)

www.christellundberg.se

Bild: Wind, Space, Time & Nature – an ecocentric point of view (Parafras av “Venus födelse”, Sandro Botticelli [1486]). Trä. 68 x 46 cm

Anna Lönn Franko

Anna Lönn Franko är en Malmöbaserad konstnär och filmare, vars praktik sträcker sig mellan en rad olika medier. Genom video, teckning, fotografi, performans och installation undersöker Lönn Franko ofta frågor kring kvinnors roll i dagens samhälle–gärna med humor som metod, såväl som ett fristående ämne i sig. Flera av hennes kortfilmer och videor har visats på bl.a. Berlin International Film Festival, Revolution Me Film Festival (New York) och Studio 44 (Stockholm). Lönn Franko samarbetar även med konstnären och filmaren Lisa Fjellman. Tillsammans har de skapat långfilmen Mellanrumsfruar, vilken hade premiär på Franklin International International Film Festival (FIFF) i Tennessee 2019.

instagram.com/loannaellen_artist/

Bild: Stillbild från Mellanrumsfruar (Anna Lönn Franko, Lisa Fjellman), 2019, 78 min.

Tuss Marie Lysén
Lives and works in Malmö, Sweden

tuss.lysen@hotmail.com

Tuss Marie Lysén works with different medias such as video, sound, text photo, drawing, graphics, painting, installations.
She moves searching – reflecting through every day life, back and forth, faraway and close, through time and space.
Text and sound are important components in her work, which often has political underlinings.

Ongoing projects:
1.”Every day in the middle of the world”,
The project started on a wasteland,
in the heart of the city, as an installation/performance.
2.”Earth Song”
These projects include texts, video, sculpture, photo, sound, drawings, installations.

Links:
https://rostrum.nu/wprostrum/wp-content/uploads/interior.mp3
https://rostrum.nu/wprostrum/wp-content/uploads/drop.mp3
https://player.vimeo.com/video/101950483
http://tussmarielysen.blogspot.com/2011/
https://www.facebook.com/tuss.lysen/videos/vb.1506913509/10218785767344399/?type=2&video_source=user_video_tab

Ann Makander

Bild: Rörelse, 2022. Vinyl på pannå. 120 x 120 cm

Gertie Månsson

Kungsgatan 50a
212 13 Malmö
tel. 040-93 32 38
gertie.mansson@gmail.com

Read more at my homepage

Ulrika Pihlström

www.ulrikapihlstrom.se

Ulrika Pihlström är utbildad vid Kunstakademiet i Trondheim
(1993-97), Konstfack i Stockholm (1995-96) och KV Konstskola i
Göteborg (1991-92).
Hon har bl.a. ställt ut på Trondhjems Kunstforening, Trondheim; Galleri F-15, Moss, Norge; Galleri Rotor, Göteborg; Momentum Kunsthall, Moss, Norge; Galleri Ynglingagatan, Stockholm och Liljevalchs, Stockholm.

Bild: Installationsvy från NYTT, Galleri Rostrum, Malmö (2022)

Filip Rahim Hansson
Lives and works in Malmö, Sweden.

Filip Rahim Hansson is an artist whose work sets out to stretch the boundaries and frames of reference in our society. Central to his practice are questions surrounding perfection as something that is constituted by change and acceptance—perspectives that are guided by his studies of Dharma. 
Material as well as contextual versatility are key for Rahim Hansson. Some of his work is on the playful side, some of it political, all joined under the artist’s vision that art is telling us what we don’t yet know. Through collaboration, his own gallery and social projects, Rahim Hansson spreads the idea that creativity has its own unique form of perfection, beyond common notions and societal conventions.

 

Filip Rahim Hansson - Lorensborg-28
Berit Sahlström

www.beritsahlstrom.se

Berit Sahlström, Malmöbaserad konstnär, har bildvävning som uttrycksform. Med stöd från sin bakgrund som konstvetare presenterar hon ofta en bildvärld med konsthistoriska referenser och med särskild hänsyn till kvinnors verklighet. Hennes verk har ställts ut på bl.a. Nanzan University, Nagoya (2018), Etiopiska Vetenskapsakademin, Addis Ababa (2016), Rosa Huset, Gävle (2011) och Cornell University, Ithaka, New York (2007). Bland offentliga utsmyckningar kan nämnas bildvävar i universitetshuset i Uppsala, biblioteken i centrum, Gottsunda och Gränby, även dessa i Uppsala, Lunds Universitet och London Borough of Redridge i Storbritannien.

 

fonster1-sahlstrom
Carina Stankovich
mobil:0730913331
Helga Steppan

https://cargocollective.com/helgasteppan

Pepe Viñoles

Vart han än vänder sig hittar Pepe Viñoles lösryckta bitar till det han vet är det stora världspusslet. Men det är inte någon lösning han söker genom att samla dessa bitar i stora lådor och sedan foga in dem där han tycker att det passar. Ingen kan överblicka helheten, utom den Gud som varken Pepe eller jag själv tror på.

Lasse Söderberg

                                                                                                                                pepevinoles.blogspot.com

Pepe_Vinoles_Fragment, detalj5, 2019
Jon Åkerlind

http://jonakerlind.com/

Anna-Karin Waara

Info kommer

Tidigare och nuvarande medlemmar:

Karl Andersson, Johan Agborg, Kit Alexi Hjalmarsson, Gertrud Alfredsson, Fredrik Anderberg, Märta Andersson, Anna Almquist, Susanne Andersson, Lennart Alves, Ariel Alaniz, Sofie Arfwidsson von Röök, Rasmus Alkestrand, Paul Bendon, Åsa Maria Bengtsson, Håkan Berg, Ann Blomberg, Ewa Berg, Maria Borgström, Alf Björk, Hans Björn, Cian Burke, Marta Banal, Ewa Rita Castoriano, Lena Cedergren, Malin Carlberg, Manuel Calvo Moura, Gabriella Dahlman, Michel Ducourneau, Andres Diaz Garcia, Mike Doorly, Johnny Ewald, Gisela Eriksson, Camilla Eklund, Christina Erman Widerberg, Robert Ek, Roger Forslund, Gunilla Falck, Åse Frid, Lisa Fjellman, Ulrika Friberg, Sebastian Franzén, Hannah Federley Holmkvist, Gabriel Flores Jair, Astrid Göransson, Helen Gustavsson, Lisbeth Grägg, Patrik Gyllander, Emma Gunnarsson, Bekim Gasi, Maria Hellström, Barbro Hemer, Arnold Hagström, Christel Hansson, Mette Hansen, Marie Herzog, Torsten Hylander, Fredrik Jenser, Rickard Johansson,
Lars Johansson, Helena Jureén, Hans Johansson, Eva Karlsson, Barbro Lundqvist, Tuss Marie Lysén, Jeannette Lindstedt, Yvonne Larsson, Magnus Lund, Johanna Liedes, Lone Larsen, Maria Lavman Vetö, Kristian Lundberg, Christel Lundberg, Anna Lönn Franko, Gertie Månsson, Kari Mjåtveit, Bertil Mårtensson, Lena Mattsson, Ann Makander, Christoph Mügge, Håkan Nyqvist, Andreas Nordström, Mårten Nilsson, Malin E. Nilsson, Ingrid Nordenhake, Åsa Olsson, Anna Olsson, Vera Ohlsson, Gert Petersson, Bertil Pettersson, Kerstin Pauler Ingvarsson, Sten-Ove Persson, Jonas Peirone, Lars Persson, Ulrika Pihlström, Stefan Pöntinen, Emma Philipsson, Filip Rahim Hansson, David Skoog, Carina Stankovich, Mårten Strömquist, Magdalena Svensson, Magdolna Szabó, Cecilia Sering, Monix Sjölin, Anders Stolt, Helga Steppan, Berit Sahlström, Rasmus Streith, Peter Sternäng, Ulrika Thune, Rickard Vogel, Pepé Vinoles, Annika Wall Kerstin Winberg, Fredrik Widén, Björn Wangen, Jukka Värelä, Anna-Karin Waara, Tarja Yllivallo, Jon Åkerlind, Camilla Howalt, Lars Herman Hegg, Zardasht Faraj.