Konstnärsgruppen

Galleri Rostrum drivs av verksamma konstnärer och under åren har fler än 100 konstnärer varit med.

Här är de nuvarande medlemmarna:

Rasmus Alkestrand
född 1987 i Malmö.
Multi-disciplinär konstnär, musiker och producent.


www.rasmusalkestrand.com

Sofie Arfwidson von Röök

“”Någonstans på ett museum i Berlin glömde en vaktmästare låsa porten för natten. Morgonen efter möttes publiken av tavlor med stora vita fläckar. Noldes heliga dårar, Otto Dix trasiga livsfilosofer, Egon Schieles medfaret trotsiga kvinnor hade bestämt sig för att rymma. De tog en weekend i Ankeborg via en rysk barnbok innan de landade på Sofie Arfwidsons dukar” .
Text : Jesper Nordström

www.arfwidson.com

 

Ewa Berg

Ewa Berg arbetar seriellt både med måleri och serigrafi där färgens materialitet formar resonans till de figurativa elementen. Rumslighet konstrueras och dekonstrueras. Både det abstrakta och det figurativa kan ses som pågående dramer där möbler, ting, färg och ornamentik utspelar sin kamp. Ett återbruk av figurationer, där färgen bildar scener och spelplatser.

Till höger:
“Ritornello/ kanske allt bara var”
Vinyl på duk, 2m x 2 m

Cian Burke
Andres Diaz Garcia
Gisela Eriksson

Information kommer

Lisa Fjellman

Sedan examen från Malmö konsthögskola har jag arbetat som fri konstnär med inriktning på video, filmproduktioner och performance. Jag arbetar digitalt och analogt i färg och i svartvitt, i verkliga och virtuella rum i olika former av samarbeten. Jag har gjort kortfilm, dokumentär och konstfilm. 

De senaste åren har jag haft ett nära samarbete med filmaren och performanceartisten Anna Lönn Franko, vi har tillsammans gjort långfilmen Mellanrumsfruar med  premiär på Franklin International Independent Film Festival (FIIFF) 15 augusti 2019.

Bilden är en stillbild från långfilmen Mellanrumsfruar

Lisa Fjellman på Vimeo: https://vimeo.com/user9725865

Roger Forslund

Roger Forslund har studerat vid Grafikskolan Forum i Malmö 1984-89. Har genomfört en mängd utställningar genom åren och finns representerad i olika samlingar, offentliga och privata. Erhållit arbetsstipendium från Sveriges bildkonstnärsfond. Är medlem i Grafiska sällskapet. Var med och startade gallerierna T.V. och Läger och medverkade i bildandet av ateljékollektivet Läderfabriken. Är idag också en passionerad samlare av samtidskonst vilket han också föreläser om. Och är sedan några år åter aktiv i Galleri Rostrum.

Foto: Tommy Persson 2015

Barbro Hemer

Info kommer

Torsten Hylander
Maria Lavman Vetö

Maria Lavman Vetö är utbildad i måleri på Konstakademin i Köpenhamn och interaktionsdesign, K3, Malmö Högskola. I sitt eget konstnärskap intresserar hon sig för färg, skala och perception. Bilderna blir oftast till i datorn i en intuitiv eller i en generativ process varefter de målas eller trycks på olika material.

www.marialavman.se

Christel Lundberg

Konstnär|Kurator|Producent

Spänningen mellan konstens och samhällets offentligheter blir tydlig i Christel Lundbergs bildpoetiska kritik av motsatsparet utopi-dystopi på Rostrum.

Thomas Millroth

www.christellundberg.se

Tuss Marie Lysén
Lives and works in Malmö, Sweden

tuss.lysen@hotmail.com

Tuss Marie Lysén works with different medias such as video, sound, text photo, drawing, graphics, painting, installations.
She moves searching – reflecting through every day life, back and forth, faraway and close, through time and space.
Text and sound are important components in her work, which often has political underlinings.

Ongoing projects:
1.”Every day in the middle of the world”,
The project started on a wasteland,
in the heart of the city, as an installation/performance.
2.”Earth Song”
These projects include texts, video, sculpture, photo, sound, drawings, installations.

Links:
https://rostrum.nu/wprostrum/wp-content/uploads/interior.mp3
https://rostrum.nu/wprostrum/wp-content/uploads/drop.mp3
https://player.vimeo.com/video/101950483
http://tussmarielysen.blogspot.com/2011/
https://www.facebook.com/tuss.lysen/videos/vb.1506913509/10218785767344399/?type=2&video_source=user_video_tab

Ann Makander

Info kommer

Gertie Månsson

Kungsgatan 50a
212 13 Malmö
tel. 040-93 32 38
gertie.mansson@gmail.com

Read more at my homepage

Berit Sahlström
Carina Stankovich
Helga Steppan

https://cargocollective.com/helgasteppan

Pepe Viñoles

Vart han än vänder sig hittar Pepe Viñoles lösryckta bitar till det han vet är det stora världspusslet. Men det är inte någon lösning han söker genom att samla dessa bitar i stora lådor och sedan foga in dem där han tycker att det passar. Ingen kan överblicka helheten, utom den Gud som varken Pepe eller jag själv tror på.

Lasse Söderberg

                                                                                                                                pepevinoles.blogspot.com

Jon Åkerlind

http://jonakerlind.com/

Anna-Karin Waara

Info kommer

Tidigare och nuvarande medlemmar:

Karl Andersson, Johan Agborg, Kit Alexi Hjalmarsson, Gertrud Alfredsson,
Fredrik Anderberg, Märta Andersson, Anna Almquist, Susanne Andersson,
Lennart Alves, Ariel Alaniz, Sofie Arfwidsson von Röök, Rasmus Alkestrand,
Paul Bendon, Åsa Maria Bengtsson, Håkan Berg, Ann Blomberg, Ewa Berg,
Maria Borgström, Alf Björk, Hans Björn, Cian Burke, Marta Banal,
Ewa Rita Castoriano, Lena Cedergren, Malin Carlberg, Manuel Calvo Moura,
Gabriella Dahlman, Michel Ducourneau, Andres Diaz Garcia, Mike Doorly,
Johnny Ewald, Gisela Eriksson, Camilla Eklund, Christina Erman Widerberg,
Robert Ek, Roger Forslund, Gunilla Falck, Åse Frid, Lisa Fjellman, Ulrika Friberg,
Sebastian Franzén, Hannah Federley Holmkvist, Gabriel Flores Jair, Astrid
Göransson, Helen Gustavsson, Lisbeth Grägg, Patrik Gyllander, Emma Gunnarsson,
Bekim Gasi, Maria Hellström, Barbro Hemer, Arnold Hagström, Christel Hansson,
Mette Hansen, Marie Herzog, Torsten Hylander, Fredrik Jenser, Rickard Johansson,
Lars Johansson, Helena Jureén, Hans Johansson, Eva Karlsson, Barbro Lundqvist,
Tuss Marie Lysén, Jeannette Lindstedt, Yvonne Larsson, Magnus Lund,
Johanna Liedes, Lone Larsen, Maria Lavman Vetö, Kristian Lundberg,
Christel Lundberg, Anna Lönn Franko, Gertie Månsson, Kari Mjåtveit, Bertil Mårtensson,
Lena Mattsson, Ann Makander, Christoph Mügge, Håkan Nyqvist, Andreas Nordström,
Mårten Nilsson, Malin E. Nilsson, Ingrid Nordenhake, Åsa Olsson, Anna Olsson, Vera Ohlsson,
Gert Petersson, Bertil Pettersson, Kerstin Pauler Ingvarsson, Sten-Ove Persson,
Jonas Peirone, Lars Persson, Ulrika Pihlström, Stefan Pöntinen, Emma Philipsson, Filip Rahim Hansson, David Skoog,
Carina Stankovich, Mårten Strömquist, Magdalena Svensson, Magdolna Szabó,
Cecilia Sering, Monix Sjölin, Anders Stolt, Helga Steppan, Berit Sahlström,
Rasmus Streith, Peter Sternäng, Ulrika Thune, Rickard Vogel, Pepé Vinoles,
Annika Wall Kerstin Winberg, Fredrik Widén, Björn Wangen, Jukka Värelä,
Anna-Karin Waara, Tarja Yllivallo, Jon Åkerlind.