Galleri Rostrum

Västergatan 21
211 21 Malmö

info@rostrum.nu
www.rostrum.nu

Vill du söka utställning på Galleri Rostrum är du välkommen under perioden 1 november – 15 december.

Se vår hemsida, där du också får besked om hur ansökan skall utformas.