Om Rostrum

Om Galleri Rostrum:

Galleri Rostrum är ett konstnärsdrivet galleri i Malmö som etablerades 1985. Vi värnar om konsten och arbetar för att konstnären ska beredas så stor frihet och integritet som möjligt. Rostrum presenterar ett varierat utbud av samtidskonst bestående av nationella och internationella utställningar, konstprojekt och kulturevenemang. Utöver ordinarie utställningsprogram ingår även Art After Work (AAW)–experimentella och processuella evenemang mellan ordinarie utställningar; samt Projekt Rostrum—utbyten och samarbeten med andra konstnärsdrivna gallerier och projektrum, konst-mässor, konferenser och workshops.

Galleri Rostrum drivs ideellt av Konstnärsgruppen Rostrum med stöd av Kulturrådet och Malmö Stad.

För planritning över galleriet, klicka här 

About Galleri Rostrum:

Galleri Rostrum is an artist-run gallery in Malmö, Sweden. Established in 1985, Rostrum’s cornerstone is to put the artist in center, underscoring artistic integrity and freedom of expression. The gallery presents a wide scope of contemporary art in the form of local and international exhibitions, projects and events. Its program includes Art After Work (AAW)–experimental and processual events between exhibitions;  Projekt Rostrum—exchanges and collaborations with a variety of other galleries, project spaces and institutions; as well as active participation in art fairs, conferences and workshops.

Gallery Rostrum is a non-for profit organisation directed by Konstnärsgruppen Rostrum with support from the Swedish Arts Council and The City of Malmö.

 

Historik

Verksamheten startades 1985 av en grupp konstnärer. Rostrums första lokal låg in på gården på Södra Förstadsgatan 63
och kom snart att bli ett galleri som var öppet för det unga och experimenterande inom konstlivet i Malmö. 

Under hösten 2020 påbörjar vi arbetet med Rostrums historiska arkiv där Malmö Stadsarkiv är en samarbetspart.
Följ oss på vår webbsida om och på Facebook om denna process.

Medlemsskap
Galleri Rostrum är medlem i Den Kollektiva Hjärnan sedan 2020. Den Kollektiva Hjärnan samordnar självorganiserade initiativ nationellt.

Tillgänglighet

Galleri Rostrum har en rullstolsramp samt att hemsidan är anpassad med WCAG 2.0 för god användartillgänglighet på webbsidan. 

Säkerhet under Corona-pandemin
Galleri Rostrum följer noga riktlinjer från Folkhälsomyndigheten så att verksamheten och våra publika evenemang kan göras på ett säkert vis.
Vi begränsar antal besökare som vistas i galleriet samtidigt, några evenemang görs online bl.a. via Rostrums Youtubekanal.
Följ oss genom nyhetsbrev via vår webbsida och sociala medier.

 
Rostrums projekt i urval:

Artbus 2012
Ett projekt i samarbete mellan Galleri Rostrum och Gocart Gallery, Visby. 

Plattform 2013
Plattform är ett projekt som startade i Galleri Rostrum. Ett konstprojekt i samarbete med konst på förorter i Skåne.
Malmö, Lund, Landskrona och Helsingborg.
Plattform 2013 drevs med stöd av Region Skåne, Malmö Stad, MKB, Landskronahem, Lunds Kommunala fastighetsbolag.

Hållplats
Parallellt med utställningsverksamheten samverkar olika grupper av konstnärer i föreningen genom att ställa ut tillsammans,
under rubriken Hållplats. Rostrum har bl a stannat till på Båtmanskasernen i Karlskrona, på Passagen i Linköping, på Eksjö Museum
och på BOX Kraftverk i Marieberg. 

Artist to artist
Artist to Artist (A2A) är en form av internationellt utbyte mellan konstnärsgrupper. Medlemmarna i Rostrum har varit inbjudna bl a till
Paris år 2000, Berlin år 2002 och Amsterdam år 2004 och där deltagit i utställningar. Rostrum har sedan bjudit in sina kollegor från
värdländerna och arrangerat gemensamma utställningar som Paris><Malmö, Berlin><Malmö och Share my Spot med konstnärsgruppen
AMS 12 från Amsterdam.

Art After Work (AAW)

Experimentella och processuella evenemang mellan Galleri Rostrums ordinarie utställningsverksamhet. Evenemangsserien har genom åren bl.a. gästats av konstnären Patricio Aros (2021), maskmakaren och konstnären Richard Szedelyi (2020), bandet Angel Heart (2017), samt filmaren och konstnären Annika Svenbro (2016).

Projekt Rostrum
Galleri Rostrum driver sidan om sin kärnverksamhet med utställningar också olika projekt med olika samarbetsparter. Några av projekten är föreläsningsserien Samtal pågår!, Ljudkonstscen, Performancescen, Konstfilmscen m.m.

Se Program på vår webbsida, samt ta del av våra nyhetsbrev och uppdateringar på våra sociala medier för att ta del av våra evenemang.

Konstnärliga utbyten
Galleri Rostrum gör utbyten med andra konstnärsdrivna initiativ både nationellt och internationellt, däribland Durden and Ray, Los Angeles (2023); Galleri 69, Oslo (2023); Huddinge KonstnärsKlubb (2022); och Flat1, Wien (2021)

Mässor och festivaler
Galleri Rostrum håller alltid öppet under Malmö Gallerihelg och deltar även i nationella och internationella biennaler som Supermarket Art Fair i Stockholm och Juxtapose Art Fair i Aarhus.

Deltagande i nationella konferenser, workshop m.m
Rostrum deltar nationellt i olika konferenser och workshops. Några exempel är Statens Konstråds Samtidskonstdagar,
Konstnärernas Riksorganisations seminarier och konferenser.

Barn och Unga
För mer information om verksamhet för barn och unga kontakta oss på info@rostrum.nu