Ansökning/Application

Utställningsansökan

 

Vi välkomnar ansökningar från yrkesverksamma konstnärer att ha separat- eller grupputställning på Galleri Rostrum och tar emot ansökningar till galleriet två gånger per år 31 augusti och 31 januari

 

För att ansöka skicka in en pdf som innehåller: 

 • Kontaktuppgifter
 • Motivering / förslag på utställning (max 500 ord)
 • Kort beskrivning om ditt konstnärskap (max 300 ord)
 • CV
 • Portfolio med bilder på dina/era konstverk (max 10 bilder) Om du/ni jobbar med ljud, film eller performance bifoga länk till webaddress. 

 

Nästa deadline för ansökan om utställning på galleriet är 31 Januari 2020 och du får besked 30 april 2020

 

 

Alla utställningar på galleri Rostrum beslutas i utställningsgruppen.

Vi tar endast emot digitala ansökningar. Obs: Vi skickar inte tillbaka fysiskt material.

 

Exhibition Application

We welcome applications from professional artists to have a solo or group exhibition at Galleri Rostrum.  Application dates are twice a year:
31 August and 31 January. To apply, submit a pdf containing:

 • Contact details
 • Motivation / proposal for exhibition (max 500 words)
 • Brief description of your artistry (max 300 words)
 • Bio
 • Portfolio with images of your artwork (max 10 images) If you work with audio, film or performance attach a link to web address.

 

The next deadline for applying for an exhibition at the gallery is January 31, 2020 and you will be notified April 30, 2019.

 

All decisions concerning exhibitions at gallery Rostrum are executed by the exhibition board.

We prefer digital applications. Applications in physical form will not be returned.

 

E-posta din ansökan till/E-mail your application to: application at rostrum.nu

 

 

Ansökan Konstnärsgruppen Rostrum

 

Nästa deadline för ansökan om att bli en del i Konstnärsgruppen i Galleri Rostrum är 1 oktober och du får besked 

1 November 2020.

 

Vi välkomnar ansökningar från yrkesverksamma konstnärer att söka till Konstnärsgruppen i Galleri Rostrum.

Vi tar emot ansökningar till att bli medlem i Konstnärsgruppen i galleriet en gång per år 1 oktober varje år.

 

Att vara en del i Konstnärsgruppen Rostrum innebär ideellt arbete men också att ta del av alla konstnärliga utbyten och möjligheter som finns när man är delaktig i ett konstnärsdrivet galleri. Som medlem i Konstnärsgruppen Rostrum ingår att du kan delta i arbete på plats i galleriet där det ingår 3 vakter per säsong av galleriets utställningar, deltagande på medlemsmöten 1 gång per månad och aktivit deltagande i olika event i galleriets verksamhet.

 

För att ansöka skicka in en pdf som innehåller: 

 • Kontaktuppgifter
 • Motivering varför du vill bli medlem i Konstnärsgruppen (max 500 ord)
 • Kort beskrivning om ditt konstnärskap (max 300 ord)
 • CV
 • Portfolio med bilder på dina/era konstverk (max 10 bilder) Om du/ni jobbar med ljud, film eller performance bifoga länk till webaddress. 

  Vi tar endast emot digitala ansökningar. Obs: Vi skickar inte tillbaka fysiskt material.

 

 

E-posta din ansökan till Konstnärsgruppen Galleri Rostrum: info@rostrum.nu.

Märk ansökan Konstnärsgruppen Rostrum