Utställningsansökan

På grund av omständigheterna med Corona är ansökningar om utställningar stängt.

Exhibition Application

Due to the circumstances with Corona, applications for exhibitions are closed in 2020.

Ansökan om medlemsskap i Konstnärsgruppen Rostrum

Deadline för ansökan i Konstnärsgruppen i Galleri Rostrum var 1 oktober 2020.
Rostrum välkomnar nya ansökningar hösten 2021.

Vi välkomnar ansökningar från yrkesverksamma konstnärer att söka till Konstnärsgruppen i Galleri Rostrum.

Vi tar emot ansökningar till att bli medlem i Konstnärsgruppen i galleriet en gång per år 1 oktober varje år.

Att vara en del i Konstnärsgruppen Rostrum innebär ideellt arbete men också att ta del av alla konstnärliga utbyte och möjligheter som uppkommer vid delaktighet i ett konstnärsdrivet galleri.

Som medlem i Konstnärsgruppen Rostrum ingår 3 vakter av galleriets utställningar per säsong, deltagande i medlemsmöten 1 gång per månad och aktivit deltagande i olika event i galleriets verksamhet.

För att ansöka skicka in en pdf som innehåller:

  • Kontaktuppgifter
  • Motivering varför du vill bli medlem i Konstnärsgruppen (max 500 ord)
  • Kort beskrivning om ditt konstnärskap (max 300 ord)
  • CV

Portfolio med bilder på dina/era konstverk (max 10 bilder) Om du/ni jobbar med ljud, film eller performance bifoga länk till webaddres

Vi tar endast emot digitala ansökningar. Obs: Vi skickar inte tillbaka fysiskt material.

E-posta din ansökan till Konstnärsgruppen Galleri Rostrum: info@rostrum.nu.
Märk ansökan Konstnärsgruppen Rostrum