Ansökning/Application

Utställningsansökan

 

På grund av omständigheterna med Corona är ansökningar om utställningar stängt.

 

Exhibition Application

 

Due to the circumstances with Corona, applications for exhibitions are closed in 2020.

 

Ansökan om medlemsskap i Konstnärsgruppen Rostrum

 

Deadline för ansökan i Konstnärsgruppen i Galleri Rostrum var 1 oktober 2020.
Rostrum välkomnar nya ansökningar hösten 2021.

 

Vi välkomnar ansökningar från yrkesverksamma konstnärer att söka till Konstnärsgruppen i Galleri Rostrum.

Vi tar emot ansökningar till att bli medlem i Konstnärsgruppen i galleriet en gång per år 1 oktober varje år.

 

Att vara en del i Konstnärsgruppen Rostrum innebär ideellt arbete men också att ta del av alla konstnärliga utbyte och möjligheter som uppkommer vid delaktighet i ett konstnärsdrivet galleri.

Som medlem i Konstnärsgruppen Rostrum ingår 3 vakter av galleriets utställningar per säsong, deltagande i medlemsmöten 1 gång per månad och aktivit deltagande i olika event i galleriets verksamhet.

 

För att ansöka skicka in en pdf som innehåller: 

  • Kontaktuppgifter
  • Motivering varför du vill bli medlem i Konstnärsgruppen (max 500 ord)
  • Kort beskrivning om ditt konstnärskap (max 300 ord)
  • CV

Portfolio med bilder på dina/era konstverk (max 10 bilder) Om du/ni jobbar med ljud, film eller performance bifoga länk till webaddres

Vi tar endast emot digitala ansökningar. Obs: Vi skickar inte tillbaka fysiskt material.

E-posta din ansökan till Konstnärsgruppen Galleri Rostrum: info@rostrum.nu. 
Märk ansökan Konstnärsgruppen Rostrum