(In English further down)

Ansökan

Vill du söka utställning på Galleri Rostrum är ansökningsperioden
1 november – 15 december.
Ansökan avser utställning kommande höst och påföljande vår.
Välkommen med din ansökan!
OBS! Endast ansökningar inkomna mellan 1/11 – 15/12 behandlas.

Viktig info:

Ansökan kan gälla för separat, grupp eller två som enbart delar lokalen.
Fullständig ansökan enligt nedan, skall göras med PDF-fil till exhibition@rostrum.nu
Har du frågor om din ansökan vänligen kontakta exhibition@rostrum.nu
Besked på din ansökan skickas med e-post senast 1 april.

Följande uppgifter skall finnas i ansökan:

 • Ansökans innehåll
 • Namn, e-postadress, och telefonnummer till samtliga sökande. Även om ni är flera
  så använd en gemensam PDF-fil
 • Utställningsidé
 • Kort beskrivning av ditt/era konstnärskap
 • Max sju infogade bilder
 • CV
 • Länkar till hemsidor och andra sidor som ni vill referera till.

 


Application

If you would like to apply for an exhibition at Galleri Rostrum please be aware that the application period is 1 November – 15 December.

The application pertains to exhibition periods in autumn of next year and spring of the following year.

Welcome with your application!

NOTE! Only applications received between 1/11 – 15/12 will be considered.

Important info:

We invite applications for solo, group or two person exhibitions.

The complete application, including the information listed below, should be sent as a PDF file to exhibition@rostrum.nu

If you have questions regarding your application please contact us at exhibition@rostrum.nu

Notification of successful applications will be sent by e-mail no later than 1 April.

The following information must be included in the application:

 • Content of the application
 • Name, e-mail address and telephone number of all applicants. If applying as a group please send only 1 PDF file
 • Exhibition proposal
 • Brief description of your artistic practice(s)
 • A maximum of 7 images
 • CV
 • Links to websites and other pages that you wish to refer to.