Gertie Månsson

Kungsgatan 50a
212 13 Malmö
tel. 040-93 32 38
gertie.mansson@gmail.com

Boning-3

12-st.-noteringar

Svart-triangel-

Svart-svamp

Strange-Fruit-1

Röd-väktare-

Röd-boning

Positioner

Grå-håv-

Flöden