28.8-19.9.2004, Petter Pettersson

Christel Lundberg 2004, EXHIBITION

Medan vi väntar på att dö är det många av oss som ägnar sig åt någon form av målinriktad sysselsättning. Människor med en inte allt för destruktiv livssyn gör ofta saker som kan komma att ligga till grund för en …

1.5-23.5.2004, Magdolna Szabó, still

Christel Lundberg 2004, EXHIBITION

Genom att placera ut akvarellfläckar på papperets vita yta, med noggranna penseldrag i stället för att låta vattenfärgen rinna, beger jag mig in i ett spänningsfält mellan stillhet och rörelse, mellan obalans och balans. Jag använder mig av den växelverkan …

3.4-25.4.2004, Ona Tav, Berlin

Christel Lundberg 2004, EXHIBITION

I CLEAR MY MIND TO AVOID STARING BLINDLY AT THE ONE TALKING TO ME. MY MOTIONLESS HANDS TOUCH EVERYTHING WHILE MY SOUL LONGS FOR A TOUCH OF THE MOTIONLESS. ONLY THAT WHICH IS CONCEALED BELONGS TO ME. I HEED LIFE’S …

6.3-28.3.2004, Salah Saouli

Christel Lundberg 2004, EXHIBITION

Horror fractured in the diffuse light of milky television screens. Invisible yet perceivable. A continuous threat repressed and nonetheless present. Photographs from Bosnia, Rwanda in the aesthetic of color magazines: an aesthetic of horror in a realism that lies to …

20.2-12.3.2004, Magnus Denker, Fotografi

Christel Lundberg 2004, EXHIBITION

Jag fortsätter atta gräva där jag står. Denna gång gäller undersökningen Malmös och Köpenhamns “tunga” industriområden -eller före detta industriområden kansske man ska säga. De gamla industriområdena är nästintill försvunna från vår region, vad finner man där idag, hur är …