Roger Forslund: vi ska alla dö

 

10 september – 2 oktober 2022
Galleri Rostrum

Vernissage: Lördag 10 september 12:00 – 16:00
Artist talk: 14:00

*Roger Forslunds utställning visas även under Malmö Gallerihelg med förlängda öppettider!*
Fredag 23 september:
Ordinarie öppettid: 14:00 – 18:00
Förlängd till:18:00 – 22:00

Mer info om Malmö Gallerihelg 2022

 

VI SKA ALLA DÖ

Roger Forslund (f. 61) hoppas att detta krassa konstaterande lockar fram nyfikenhet. Döden, ett ämne vi alla måste konfronteras med, förr eller senare. Titeln är en ledtråd till vad som knyter ihop utställningen. En utställning bestående av installation,objekt och kombinationer av bearbetade ”ready made objects”m m. Mixed media m a o.

Roger har varit verksam på Malmös konstscen sedan 1984. Utbildad vid Grafikskolan Forum 84-89. Medgrundare av Galleri T.V., Galleri Läger och driver idag 610628 GALLERY på Limhamn. Han har genomfört en mängd utställningar genom åren och finns representerad i olika samlingar, offentliga och privata. Roger är även en passionerad samlare av samtidskonst. Sedan mars 2014 aktiv medlem i Galleri Rostrum.

Humor, absurdism och eftertanke är tre av flera viktiga ingredienser som utställningen förhoppningsvis förmedlar.
Kom, se och le!
Välkommen!

WE ARE ALL GOING TO DIE

Roger Forslund(b. 61) hopes that this stark statement invoke curiosity. Death, a subject we all have to confront, sooner or later. The title is a clue to what ties the exhibition together. An exhibition consisting of installation, objects and combinations of processed “ready made objects” etc. Mixed media.

Roger has been active in the Malmö art scene since 1984. He is educated at the Graphic School Forum 84-89. Co-founder of Galleri T.V., Galleri Läger and today runs 610628 GALLERY in Limhamn. He has held a number of exhibitions over the years and is represented in various collections, public and private. Roger is also a passionate collector of contemporary art. Has been an active member of Galleri Rostrum since march 2014.

Humor, absurdism and reflection are three of several important ingredients the exhibition hopefully conveys.
Come, see and smile! Welcome!

Text och affisch: Roger Forslund

 

Videoinspelning från vernissagedagens artist talk, modererat av Gisela Eriksson:

 

Installationsvyer Roger Forslund – VI SKA ALLA DÖ: