Ett samtal om materialitet och konsthantverkets betydelse i konsten, genom historien och samtiden i samarbete med Malmö Konsthall.

Tid: Onsdag 20 november kl 19.00 – 21.00

Plats: Malmö Konsthall

“Från abstrakt jämvikt till fallisk förståelse inom kulturen
till konkret gestaltning av kärlets centrala del i keramiska narrativ.
Kärlets ikonografi som intellektuell referenspunkt är stark”

Kvällen inleds med att konstnären Elin Alvemark utvecklar frågeställningar kring sitt arbete utifrån verk utförda de senaste åren. Tematiken är kopplad till de konstnärliga dilemman som uppstår i anslutning till hantverk i konsten. Problemformuleringarna berör hantverk, som exempelvis skam, kvalitet, essens och koncept. Elin Alvemark, arbetar ofta med kärlet som utgångsläge i sitt konstnärskap. Det som innesluter och bär, livets början och dess slutpunkt. Med hjälp av historisk bakgrund, exempel och anekdoter, försöker Alvemark förklara hur hon genomför sina arbeten. Här spelar t.ex. sättet att mäta upp lergods en roll och sättet att läsa Walter Benjamin, Thomas Browne och Hanna Arendts essäer där tankar om ’the craftsman’ florerar, en annan.

Kritikern och konstvetaren Carolina Söderholm gör sedan nedslag i materialets och hantverkets betydelse inom dagens konstscen. Det är ingen slump att material som trä, metall, textil och lera, under 2010-talet gjort comeback på gallerier och konstutbildningar. I en allt mer digitaliserad och svårgreppbar värld, insisterar de fysiska objekten på en omedelbar, sinnlig uppmärksamhet. Med karvat trä, trashiga glasyrer och klibbigt silikon växer berättelser fram om allt från kropp, minne och förlust till krackelerade ideal och hierarkier i upplösning.

Kvällen fortsätter med ett samtal som även öppnas upp för publiken.

Elin Alvemark är utbildad vid Högskolan för Konsthanverk och Design i Göteborg. Hon är aktuell med verk i Göteborgs samtidskonstbiennal på GIBCA Extended. I april i år var hon aktuell för malmöpubliken med separatutställningen ’Externalized’

Carolina Söderholm är konstkritiker och frilansjournalist, baserad i Malmötrakten. Hon skriver bland annat för Sydsvenska Dagbladet, Kristianstadsbladet och tidskriften Form Magazine. Har gett ut två böcker om svensk designhistoria, och undervisar vid Lunds Konst & Designskola. Utbildad vid Capellagården på Öland, Göteborgs universitet, Journalisthögskolan i Göteborg samt Courtauld Institute of Art i London.

 

Bild: Elin Alvemark