Trond Hugo Haugen visar den tredje delen i sin trilogi
The Days After Tomorrow – Underworld Or Wonderland med
teckningar och böcker i utställningen And After You’re
Dead, You Won’t Even Know It.
And After You’re Dead, You Won’t Even Know It är en
berättelse om våra liv. Ett antal nya verk/serier
handlar om vårt jag, vårt förfall och vår bortgång –
hur vi bygger upp våra liv för att sedan falla samman.
Haugen är intresserad av hur vår egen samtid sakta
förloras och av vårt behov för resor till parallella
världar.
Som en del av utställningen visas BOOK D, som är
Haugens tredje bokutgåva. Boken är tryckt i 200
exemplar och lanserades den 12 november i Oslo. Den
presenteras nu för första gången i Sverige.