Välkommen till vernissage lördagen 2 oktober kl. 12-16

Artist Talk kl. 14

(Konstnären är på plats på galleriet)

Utställningen pågår 2–24 oktober 2021

Galleri Rostrum presenterar Moa Israelssons första utställning i Malmö. Konstnären låter sitt arbete ta tid. Det får växa fram utan för stark styrning, ofta återkommer Israelsson till teman såsom överlevnad, desperation och sorg. Det finns en allmän oro för framtiden och världen i konstverken liksom en personlig vinkel där bearbetning och repetition är viktiga inslag. Genomgående i hennes konstnärskap är att verken vittnar om tid som passerar. Att uppleva stagnationen och stillaståendet i det hon arbetar med välkomnas och undersöks i processen. Föremålen känns bekanta men samtidigt underliga. Israelssons konstnärskap rör sig ofta i gränslandet mellan fiktion och verklighet; hennes skulpturer liknar föremål vi känner till, men är tillverkade av andra material och dimensioner än vi är vana vid. Moa Israelsson är konstnär, född i Ljungby 1982 och verksam i Åkers Styckebruk. Hon tog examen från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2010. Hon har deltagit i separat- och grupputställningar på flera museer och gallerier både i Sverige och internationellt. Bland annat Angelika Knäpper Gallery, Lars Bohman Gallery och Galerie Forsblom.

 

Welcome to the Private View on Saturday 2nd October 12 noon-16.00 pm

with an Artist Talk at 14.00 pm (The artist is present during the Private View)

Galleri Rostrum presents Moa Israelssons first exhibition in Malmö. The artist lets her work take time and believes in being responsive to the work without trying to control it. Israelsson often returns to themes such as survival, desperation and grief. There is a general concern for the future and the world in her art, as well as a personal angle where processing and repetition are important elements. Her work bears witness of time that passes. Stagnation and doldrum is welcomed and examined in the process. The objects feel familiar but at the same time strange. Israelsson’s art often moves in the borderland between fiction and reality; her sculptures are similar to objects we are familiar with, but are made of different materials and dimensions than we are used to. Moa Israelsson is a visual artist, born in Ljungby 1982 and lives and works in Åkers Styckebruk. She graduated from the Royal University College of Fine Arts in Stockholm in 2010. She has participated in solo and group exhibitions in several museums and galleries both in Sweden and internationally. Including Angelika Knäpper Gallery, Lars Bohman Gallery and Galerie Forsblom.

 

Foto: Jean-Baptiste Béranger / Galerie Forsblom