Inner and Outer Surroundings, Galleri Rostrum på Juxtapose Art Fair, Århus, Danmark

August 20-22, 2021
Godsbanen
Aarhus, Denmark

Deltagande konstnärer:
Sofie Arfwidson von Röök, Ewa Berg, Hans Johansson och Christel Lundberg

Internationell konstmässa för konstnärsdrivna utställningsplattformar och andra oberoende projekt. Utställningar, konstnärssamtal, paneldebatter m.m.!

https://www.juxtaposeartfair.com