Johan Widén, konstnär och Ylva Gislén, författare, kommer till Rostrum kvällen den 22 november kl 19.00
för att tala om arbetet utifrån Selma Lagerlöfs roman Jerusalem.

Arbetet med “Efter Jerusalem” började med en brevväxling kring Selma Lagerlöfs roman Jerusalem för över tio år sedan. Våra tankar då handlade mycket om hur hon som författare med sådan självklarhet rörde sig mellan det fiktiva och det dokumentära, mellan det magiska och det realistiska.

Åren 2014–2019 reste vi i Selmas, Sophies och romanens fotspår. Till igenskogade avfolkningsbygder längs Dalälvens sluttningar och omstridda geografiska och politiska terränger runt Jerusalem. Ett särskilt fokus, och en parallell till romanens Västerdalälv, blev vattendraget Kidrons sträckning från Jerusalem ner i den geografiska depressionen till Dödahavet. Kidron löper genom både ockuperade palestinska och ”annekterade” områden på Västbanken och på botten av ravinen ”Wadi Al Nar”, Helvetesdalen.
Idag är detta platsen för en av samtidens mest svårlösta konflikter. Vid tiden för Selma Lagerlöfs skildring låg den ännu sin linda, men vi inspirerades av hennes sätt att använda olika berättarmetoder och perspektiv; fiktion och reportage, religion och folktro i våra försök att arbeta med relationerna mellan de mytiska, politiska och konstnärliga frågeställningar dessa platser väcker idag. Flera parallella serier av lyriska texter och målningar är resultatet.

Samtal pågår är en föreläsningsserie som drivs av Galleri Rostrum sedan 2019.

Varmt välkomna!