SURRENDER

[överlämna, ge upp, avstå, utlämna, lämna ifrån sig, hänge sig, kapitulera.]

Det finns något uråldrigt, något som drar och talar bortom tiden.
En konkav djup tillhörighet som inte har namn, inte har form.
Ett mörker som kräver ett lyssnande utan rädsla.
Att lyssna in denna röst, väntande, utan tanke, föder bilder,
skapar rörelse.
En rörelse, som öppnar mot något ofattbart, bortom jaget,
just där ensamheten övergår.