Välkomna till vernissage på Galleri Rostrum lördag 27 november 2021 kl 12-16

Galleri Rostrum är glada att kunna presentera två intressanta konstnärer, Carolina Sandvik och Elisabeth Östin. Med sina olika konstnärliga tekniker har de enats om den gemensamma titeln på utställningen A Common Haze.

Carolina Sandvik född 1988 i Avesta, är en Malmö-baserad konstnär och filmskapare med stop motion-animation som främsta medium. Hon har en MFA från Konsthögskolan i Malmö 2019. The Expected tilldelades priset för Bästa Svenska Kortfilm/Startsladden på Göteborg Film Festival och Børge Ring Award för bästa animation på Odense Film Festival.

Jag använder gärna bildspråk och referenser från skräckfilmen men tar samtidigt in detaljer från min egen verklighet i form av objekt, miljöer och mänskliga gester. Inom hemmets väggar utspelas till synes ordinära liv. Det tycks finnas ett hot om fara som gör sig påmint i eskalerande takt och mardrömslogiken tar så småningom över. Scenografin kan stundtals ha en illusorisk effekt, men samtidigt finns där alltid en påminnelse om att den är konstruerad och artificiell. Den påminner så mycket om något bekant att den befinner sig i gränslandet mellan det trygga och en kuslig spegelvärld.

Elisabeth Östin är född 1989 i Viken och bor och arbetar i Arrie. Hon har en MFA från Konsthögskolan i Malmö 2019, med en termin vid Slade School of Fine Art i London. Östin är aktuell i Ravinen Kulturhus med invigningsutställningen “Jag bor i en annan värld, men du bor ju i samma”. “Drömmare söder om Hallandsåsen i Norrvikens trädgårdar i Båstad. Elisabeth Östin har även gjort målningar i miniatyrformat som syns i scenografin i Carolina Sandviks film The Expected.

Jag tänker på mina arbeten som en slags ”omöjliga objekt”, eller ett slags visuella formuleringar som rör områden där språket inte räcker till. Arbetsmetoden är intuitiv, jag målar eller tecknar mig fram till formuleringen, utan för mycket förutfattade idéer eller föreställningar. Som att träda in i en dimma och försöka urskilja de former och skepnader som halvt dolda visar sig där inne. Och jag upplever att måleriet som medium erbjuder möjligheter att behandla sådana inre rum fulla av mångtydigheter, och genom den kroppsliga handlingen som måleriet innebär träder bilden fram ur dunklet.

Varmt välkomna!

The Expected_film still Carolina Sandvik

 

En förvandling II Elisabeth Östin