FILM: INRE OCH YTTRE BILDER

Ingela Romare, dokumentärfilmare och jungiansk psykoanalytiker, berättar om sin film ”Om den mänskliga själens värdighet” och visar avsnitt ur den.

Filmen är en berättelse om hur franskmarockanska Ali Bourequat och hans två bröder överlevde 18 år i hemliga marockanska fängelser med sin fysiska och psykiska hälsa i behåll.
11 av dessa 18 år tillbringade de i totalt mörker, i celler på 2 x 3 meter, i kyla om vintern och hetta om sommaren, med oätlig föda, en cementbrits till säng och ett hål i golvet till avträde. Cellerna var fulla av kackerlackor och då och då letade sig en skorpion eller en orm in i mörkret.

Hur är det möjligt att överleva någonting sådant!?
Och t.o.m. med sin humor i behåll…?
Det var detta som intresserade mig när jag kontaktade Ali Bourequat och frågade om han ville göra en film tillsammans med mig.

Det visade sig att något av det viktigaste i sammanhanget var deras förmåga att skapa sig ”inre bilder”, att skapa sig en annan verklighet – och att leva den.
Eftersom den verklighet som bjöds dem var fullständigt outhärdlig så var de helt enkelt ”tvungna” att resa till Paris och äta en ordentlig entrecôte där, med ett gott vin till.

Filmen kan ge upphov till en diskussion kring bilderna utanför oss och bilderna inom oss. Hur ser spegeln ut? Utifrån och in – inifrån och ut…?
Vad är det vi speglar?
Vad är det vi ser…och lever av?

Fängelse