Utställningen handlar om olika tidsperspektiv och om förändring av betydelser. Den utgår från ett av verken med samma titel där materialet består av 600 vernissagekort från Sverige och Europa från utställningar som ägt rum under perioden september 2006 – november 2007. Verket innehåller ett collage och ett bildspel med en ljudloop. Utställningen innehåller också målningar och digitala tryck på plexiglas.
Maria Lavman Vetö har de senaste åren arbetat med interaktiva installationer som existerat samtidigt både i den fysiska världen och i en virtuell värld. Hon har också som här använt sin röst i flera av verken.
www.marialavman.se