Vi lever i en skog av materiella föremål, visuella meddelanden som dyker upp och försvinner i stadslandskapet, häftigt och kortvarigt som bengaliska eldar.

Utställningen omfattar både skulpturer, assemblage, objekt och collage. Med ett arv från modernismens grundidéer, rysk konstruktivism och dadaism skapar Pepe Viñoles nya berättelser om vår tid.

Ett flertal av verken är omarbetade brottstycken av sådant som funnits och som kan fortsätta att finnas om vi hämtar fram det ur glömskan och betraktar det med nya ögon.