ARTIST IN RESIDENCE
Galleri Rostrum har under ett antal år arrangerat Artist In Residence, AIR under sommarmånaderna. Under dessa perioder kan konstnären/ konstnärerna arbeta med platsspecifika projekt. De har då fri tillgång till gallerirummet under arbetsprocessen. Konstnären, den kreativa arbetsprocessen och dess komplexitet står i fokus. Genom att kombinera atelje/arbete med själva det fysiska utställnings/-rummet/-idén öppnar Galleri Rostrum upp för nya vägar och tankar kring konstnärliga arbetsprocesser.

AIR 2010: Jenny Yurshansky US Installation, “Fruits of the Sea ”

AIR 2012 Jenny Berntsson & Felice Hapetzeder LOCAL A

AIR 2013 Sarawut Chutiwongpeti
The Installation series of Untitled 
(Wishes, Lies and Dreams >> I Wish It Would Rainbow Now…)

AIR 2014 Matthias H. Risse Everything is an illusion

AIR 2015 ZELLE ROSTOCK