Fredag den 9 dec 2011 kl 19.00

19:00 INVIGNING AV FÖNSTERUTSTÄLLNING+PLOCKMAT+BAR

20:15 Performance:”Minnen” av Karl Larsson

medverkande:Ulf Davidson,Hanna Eliasson och Axel Hållén

20:45 Performance/Poetry:Wounded knee (Jenny K lundgren)

21:30- Concert: NahTe János Vetö och Peter Dacke

22:40 Performance/Poetry:Wounded knee (Jenny K lundgren)

23:00 BAR/MUSIC/DANCE/SURPRICE………TILL FOREVER!!!