PARANOIA IS TOTAL AWARENESS

I en serie målningar visualiseras de emotionella följderna av att ständigt älta och ångra sitt eget handlande i sociala situationer och relationer.

Verken på utställningen handlar inte om när man misstror andra människors föresatser och handlingar, utan komplext nog sina egna: ”hur har jag agerat och betett mig mot andra och har de har skäl att tycka illa om mig?”

Sara-Vide Ericson vill ge ett ansikte åt den ångest som följer av att ständigt och hårdfast tvivla sitt eget handlande. Samt knyta an till idén att om man inte har ångest över sina personliga val, så har man inte förstått att varje handling (eller icke-handling) får konsekvenser och hur pass betydande dessa kan vara.

De verk som visas i utställningen ingår delvis i projektet ”Paranoid Personality disorder”, som nu visas på Kalmar Konstmuseum.

Iris Smeds www.irissmeds.com

I AM THE PATH OF SUCCESS

I am the Path of Success är ett nytt videoverk av Iris Smeds som handlar om hur man når framgång; i sitt arbetsliv såväl som i sitt privatliv. Smeds ikläder sig med lätthet rollen som framgångsguru och leder betraktaren ut
på den smala stigen mot framgång.

Konstnären berättar själv om verket:
”På en av alla mina arbetsresor till New York gick jag snabbt in på en av alla Newarks bokhandlar. Där bland livsstilsmagasin och självhjälpsböcker hittade jag det jag inte visste att jag sökte; The Ten Laws of Enduring Success av den amerikanska finansreporten Maria Bartiromo. Boken, som på ett enkelt sätt förklarar hur man når framgång, kom att bli en stor inspiration för hela mitt konstnärskap men framförallt till mitt nya verk; I am the Path of Success  – där jag delar med mig av mina egna erfarenheter av hur man blir framgångsrik”