Vilket vackert ord som kan beteckna både den delade erfarenheten och samhörigheten, men också styrkan och modet att gå vidare.
Vi’dare markerar syntesen i det som kommit att känneteckna vars och ens konstnärliga inriktning och praktik, men utgör också ett avslut på en utbildning som gett kapacitet att ta nästa steg.
Med precision visas här, i samarbete med Rostrum, verk som vart och ett undersöker och speglar en aspekt av sin samtid. Politiskt, existentiellt och kommunicerande föreslår de en ny läsning än utgångspositionen.
Vilka resor! Vilka insikter! Vilken kunskap! Vilket självförtroende!
Vi ser med stor nyfikenhet och tillförsikt på att de nya vägar som väntar, kommer att utforskas med likande intensitet och noggrannhet.
Madeleine Tunbjer, Rektor