LIVSTID
Magnus Gramén

Öppning 9 januari 2021 kl 12.00 – 16.00
Artists talk kl 14.00 (sänds även digitalt)
Länk till artist talk: https://youtu.be/OIvLSiKZsQQ
Utställningen pågår 9 – 31 januari 2021

Galleri Rostrum är glada att presentera Magnus Gramén som första utställare våren 2021. Han är bosatt och verksam i Alingsås – Göteborg, utbildad på Valands Konsthögskola.

Jag är en poetisk människa.
Ibland spelar jag barytonsaxofon eller trumpet
eller skriver dikter eller målar och tecknar.
Jag är inne i ett skede i mitt konstnärsskap som känns särskilt viktigt.
Det har i viss mån med min ålder att göra, det känns som om jag står på ett högt berg,
med god utsikt, jag kan se långt bakåt och långt framåt.
Både vara i nuet och det som har varit.
Både känna nostalgi över allt som har hänt och nyfikenhet på det nya.
Med större närvaro och kontakt med mig själv
och större giltighet i poesin och konsten.

Magnus Gramén