Lisbeth Grägg är född i Vörå, Finland, och är bosatt och verksam i Malmö. Hon arbetar med installationer och performance. Från olika ingångar gestaltar hon minnen, intryck och erfarenheter från sin hemtrakt och andra platser hon varit på; hennes familj och bakgrund bildar ofta fond för verken. I denna utställning visas en rörlig skulptur med ljud.

Maria Lavman Vetö är född i Stockholm 1960. Hon är bosatt i Malmö sedan 2001 och utbildad på Konstakademin i Köpenhamn 1984-90. Maria arbetar i en måleritradition med referenser till geometrisk abstraktion eller formella frågor om yta och rumslighet. I det här sammanhanget visar hon en ny målning och ett väggcollage där ledorden kan vara transparens och rörelse.

Cecilia Sering arbetar med fotografi i en kontext av ett visuellt undersökande. I sitt bildskapande strävar hon efter att öppna synfältet mellan det fula och det vackra, det mörka och det ljusa, mellan nutid och dåtid. Genom att sätta fokus på skärningspunkten mellan ytterligheter vill hon vidga blicken och se det som annars ofta förblir osett. Cecilia är utbildad på konstakademin i Oslo och Köpenhamn.

______________________________________________

Galleri Rostrum firar sitt trettioårsjubileum med ett specialprogram för hela året.
Vi bjuder in konstnärer från konstnärsgrupper och organisationer som är verksamma i Sverige och/eller internationellt för att ställa ut hos oss. Vi har vårt fokus på deras individuella konstnärskap men vill också belysa konstnärsdrivna verksamheters vikt i kulturlivet.
Våren och hösten inleds med en serie korta utställningar under titeln ”Behind the scene”. Dessa görs av medlemmar i galleriföreningen Rostrum. Därefter fortsätter utställningsperioderna med ordinarie längd.
Under jubileumsåret arrangerar vi även föreläsningar samt andra evenemang.