Gerardo Mantero är konstnär och chefredaktör på konstidskrift La Pupila från Montevideo. Han är just nu på besök i Malmö inbjuden av Konstnärernas Kollektiva Grafikverkstad (KKV).
La Pupila är den viktigaste konsttidskriften  i Uruguay. I år firar La Pupila 10 års jubileum.  
Tidskriften  distribueras gratis på utbildningscenter, museer, teatrar och gallerier osv. över hela landet. I Uruguay har den vunnit många utmärkelser för sin roll i spridning av konst och kultur.
La Pupila finansieras av Kulturministeriet och privata bidrag.