Rostrum presenterar: Art After Work med Torbjörn Limé, Selected Paintings

Torbjörn Limé presenterar sin nyutkomna bok ”Selected Paintings 1987 – 2018”.

Boken tar avstamp i den målning som, under studieåren på Malmö Konstskola Forum 1987, grundlade hans personliga tematik med fokus på begreppet natur. Denna målning utgjorde också grunden för hans första separatutställning 1988 på Galleri Läderfabriken i Malmö och att han, samma år, kom in vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Det retrospektiva bildmaterialet fortsätter med hans stora, färgmättat nebulösa och poetiska målningar från 80- och 90-talet. Färg övergår i gråskala i den allvarsamma och dokumentära serien ”Topografische Realitäten”. Hans pågående projekt ”Arbetarsviten” innehåller laddade ämnen som arbete, jord och klass. Boken avslutas med måleri i det utvidgade fältet.

Med betoning på färg, form, illusion och perception förenar Torbjörns konstnärliga process frågor som berör samtidens sociala och ekonomiska strukturer. Det handlar om naturens sårbarhet och individens förhållande till det omgivande samhället. I hans bildvärld samlas lager av betydelser som talar till betraktaren utifrån olika existentiella aspekter av att vara människa.

 

Text: Dan Jönsson (författare och konstkritiker)
Engelsk översättning: Kathy Gow Sjöblom
Grafisk form: Das Büro
Foto och produktion: Torbjörn Limé
Tryck: Mixi Print AB, Olofström
Omslagsbild: Arsenikarbetarna (beskuren), akvarell 50 x 50 cm
Boken är utgiven med stöd av Stiftelsen Längmanska Kulturfonden
Tack till Konstnärsnämnden
ISBN 978-91-519-0551-8
Tryckt i en första numrerad upplaga om 400 exemplar.

Torbjörn Limé är verksam i Visby sedan 2009. Tidigare hade han Malmö som bas under 25 år. Innan flytten var hans konstnärsskap nära förknippat med Malmös konstliv vilket inkluderar utbildning på Malmö Konstskola Forum, lärare på Skånska Målarskolan, undervisning på Malmö Högskola och Malmö Konsthögskola, utställningar på Malmö Konsthall, Galleri Läderfabriken, Galleri Bengt Adlers, Galleri Rostrum, Galleri Skånes Konstförening samt stipendier från Malmö Kulturstipendium och Ellen Trotzigs fond. För att bredda utställningsmöjligheterna i Malmö startade han The Pineapple Projekt Room 1996, ett konstnärsdrivet initiativ, som hade sin första utställningslokal i anslutning till Drewex butik för konstnärsmaterial. Torbjörn har haft ateljé på Läderfabriken och Ateljéföreningen ADDO. Under många år var han en aktiv medlem i Digitala Bildverkstaden, numer Mediaverkstaden.

Bild: ©Torbjörn Limé, 2019/ Bildupphovsrätt