Abdirisak Shukri Carte, “Poeten från nomadriket”
Poet, bor och arbetar i Malmö.
Han kommer ursprungligen från Somalia.
När Abdirisak var sju år flydde han och hans familj
från ,Ogaden, ett territorium som är ockuperat av Etiopien.
Sedan dess har Abdirisak och hans familj flytt runt i olika
delar av världen, framför allt i Östafrika.
Till slut hamnade de i Sverige och är nu bosatta här.
Poesin har vuxit fram ur smärtan och sorgen, över den
ständigt pågående resan, mentalt och fysiskt.
Abdirisak kommer att läsa sina dikter
och tala om det Somaliska språket och dess historia

Andrés Díaz García
Poet / konstnär, bor och arbetar i Malmö

Andrés Díaz García är ursprungligen colombiansk konstnär och poet.
Han jobbar främst med konstverk som utvecklas genom kommunikation
och delaktighet, interaktiva verk.
Från språk och installation till föreställning,
vävs en samhörighet mellan objekt, definitioner och samvete för världen.
Relationen och utbytet mellan konstnär och åskådare är centralt i hans verk.
Det finns en underliggande, djuplodande kritik i hans verk,
för vad som händer i samhället, mänskligt och politiskt.