Öppning 8 maj 2021 kl 12.00 – 16.00
Utställningen pågår 8 – 30 maj 2021

Välkommen till vernissage lördag 8 maj kl.12-16

Artist Talk kommer att finnas online på Galleri Rostrums
YouTube-kanal från kl. 12

Galleri Rostrum är glada att nu återigen kunna öppna dörrarna för längre utställningar. Vi presenterar Ann Blombergs konstnärskap som hon själv beskriver i följande text.

 

Förflyttningar

Förflyttningar har det senaste året mest bestått av benpars rytmiska gång med två armar som pendlar i takt. Så länge jag kan minnas har jag tyckt om att iaktta hur människor rör sig på en plats vilket mina små lerfigurer försöker visa i en för övrigt påhittad omgivning

Ann Blomberg

 

 

Vi följer rådande restriktioner och Folkhälsomyndighetens rekommendationer med hänsyn till Covid 19. Handsprit finns tillgängligt för besökare. Vi ber er att hålla avstånd på 1,5 – 2 m och att stanna hemma vid minsta symptom eller sjukdom.