Välkomna på Art After Work tisdag den 7:e Mars, 17-21.

INKRÄKTARSENSOR

Caroline Wall & Johannes Packalén Rosberg

Caroline och Johannes delar ett rum i ett ateljékollektiv. I den gemensamma ateljén har de under det gångna året jobbat emot en utställning vid namn INKRÄKTARSENSOR vilken vi nu har äran att ställa ut på Galleri Rostrum.

Om utställningen:

Genom skapandet har Caroline och Johannes gått ifrån sina egon och tillåtit varandra att måla över, ta bort och ersätta moment av verken som möjligen setts som “heliga” av den andre: att stänga av sin INKRÄKTARSENSOR.

Grundtanken var att genom ett fritt samarbete utforska processen och utkomsten av detta. Fokus har varit på det som sker mellan två personer i konstant simultant utövande av den valda konstformen.

Caroline och Johannes har jobbat utifrån tankar kring rymd och den psykologiska aspekten kring hur de som individer, olika som de är, kunnat forma och mötas i gemensamma verk utanför deras individuella estetiska ramar samt diskutera hur olika tankar gestaltas och i slutändan blir det som betraktaren här får ta del av.