Berlin><Malmö

 

Share my Spot

 

Artist to Artist (A2A). Ett internationellt utbyte mellan konstnärsgrupper. Medlemmarna i Rostrum har varit inbjudna bl a till Paris 2000, Berlin 2002 och Amsterdam 2004 och där deltagit i utställningar. Rostrum har sedan bjudit in sina kollegor från värdländerna och arrangerat gemensamma utsällningar som Paris><Malmö, Berlin><Malmö och Share my Spot med konstnärsgruppen AMS 12 från Amsterdam.

 

//Artist to artist (A2A). An international exchange between artist groups. Members of Rostrum have been invited to Paris in 2000, Berlin 2002 and Amsterdam 2004 and participated in exhibitions together with the inviting artistgroup. Rostrum has in its turn invited these artistgroups to Malmö and organized the groupexhibitions Paris><Malmö, Berlin><Malmö och Share my Spot in collaboration with the artist group AMS 12 from Amsterdam.

 

______________________________________________________________________________

 

 

_______________________________________________________________________________