En linje är helt enkelt en punkt som går på en promenad ………………………
Galleri Rostrum 12 februari–6 mars 2022
Eva Beierheimer, Kristina Stark, Solveig Lindgren Inderbitzin och Terese Bolander.
Konstnärerna har inför utställningen arbetat med verkserier. I teckningen och grafiken har de likartade arbetssätt; de utgår från detaljer och strukturer som växer till större helheter. Trots liknande metoder har slutresultaten ändå väldigt olika uttryck. Det spegelvända avtrycket återkommer i både grafisk och tecknad form och kan symbolisera en parallell värld eller fantasin om en sådan. Underliggande kan också skönjas platsernas betydelse, må de vara faktiska, fiktiva eller uppbyggda av ettor och nollor.

Eva Beierheimer, född 1979 i Österrike, bor och arbetar i Stockholm och har studerat på Akademie der Bildenden Künste i Wien och på Kungl Konsthögskolan i Stockholm. Hennes verk och installationer är ofta platsspecifika och/eller situationsspecifiska. Hon utvecklar nya former genom att analysera befintliga strukturer i dess egen kontext. Samtidig försöker hon utforska frågan om samspelet mellan text och konst och använder textfragment i en aktiv roll i själva konstverket. De senaste åren har hon skapat flertal platsspecifika offentliga verk.
www.evabeierheimer.net

Kristina Stark, född 1978 i Borås, bor och arbetar i Solna och har en magisterexamen från kungl. Konsthögskolan i Stockholm, 2006. I hennes konst arbetar hon med flera olika material men främst med måleri, grafik och teckning. Hon skildrar sin verklighet utifrån föremål, material och fragment från sin närhet. Naturen och världens förgänglighet är återkommande teman.
www.kristinastark.se

Solveig Lindgren Inderbitzin, född 1977 i Schweiz, bor och arbetar utanför Gnesta och i Wien och har en MFA från Umeå Konsthögskola 2007. Hon arbetar med olika material och tekniker så som teckning, skulptur, grafik, foto, ljus, glas och performance. I hennes arbeten undersöks och synliggörs livets skörhet och föränderlighet. Solveig bjuder ofta in betraktaren att delta i sina installationer och undersökningar.
www.grossestreffen.org/solveig-lindgren-inderbitzin, www.breaths.se

Terese Bolander, född 1976 i Västerås, bor och arbetar i Stockholm och har en MFA från Kungl. Konsthögskolan 2006. Hon arbetar med ett bildberättande vari tecknandet är huvudtekniken, parallellt är dock objekt och text ständigt närvarande, både som kompositionselement och som solitärer. Ett släktskap med serier, sagor och tonårsdagboken kan ses i många av hennes verk.

www.teresebolander.net, www.terese-bolander.net