3 – 22 december 2022
Galleri Rostrum

Vernissage: lördag 3 december 12:00 – 16:00

Gert Petersson (1948-2018) utbildade sig på Forum Målar-& Skulpturskola och därefter på Grafikskolan Forum i Malmö. Han var en av dem som startade Ateljéhuset Läderfabriken, som senare flyttade och övergick i Ateljéföreningen ADDO, där han hade sin arbetsplats. Året 1985 var Gert Petersson en av grundarna av Galleri Rostrum, ett konstnärsdrivet galleri vars syfte var att verka för konstnärernas intresse och bidra till Malmös kulturliv. Förutom Rostrum var han aktiv i den grafiska kollektiva verkstaden, KKV. Gert startade redan på 70-talet ett eget förlag GAM, Gustaviansk Apa Malmö, på vilket han utgav alla sina Artist Books. Den första, som utkom 1979, var ”Pantomimer och Bildpoesi”, där han arbetat med frottage, och som kom att följas av många fler böcker i olika material. Han knöt därmed an till den skånska Artist Book-traditionen. Tidigare arbetade Gert förutom med måleri också i de klassiska grafiska teknikerna, men för cirka tjugo år sedan övergick han till de digitala, med det analoga fotot som grund.

Gerts andra stora intressen var poesin och musiken, som även genljuder i hans bildkonst.
Sin bildkonst beskrev han på följande vis:

”Jag arbetar tekniskt fotobaserat och datorgenererat, ofta seriellt eller i sviter med en slags bildpoesi.
Enkla icke sedda föremål och miljöer blir modeller, där betraktaren inbjuds vara medverkande i tolkningen”.

Installationsvyer: Gert Petersson – Samlade verk, Galleri Rostrum (2022):