Ilona Huss Wallins arbete har mer och mer inriktat sig mot konceptuella videoprojekt där agerande och rörelse i rummet ofta ingår som viktiga element. På Rostrum visar hon fyra videoverk:

“En lärares interaktion med sina elever, som inte längre finns där” (2009) är ett återskapande av en autentisk klassrumssituation, där eleverna är “bortplockade” och enbart lärarens interaktion gestaltas. Jag har följt en religionslärare när denne undervisar. Jag har sedan låtit en skådespelare studera videodokumentationen av undervisningen. I videoverket visas hur skådespelaren spelar läraren i hennes egen skolsal, tom på elever. I regiarbetet bad jag skådespelare Jonathan Silén härma den videodokumenterade läraren Karin Ciambellas interaktion in i minsta detalj.

“En skolelevs interaktion med sin lärare och sina klasskamrater, som inte längre finns där” (2012) är en rekonstruktion av en autentisk mattelektion där enbart en av elevernas rörelser, miner, dialog och tystnad får gestalta hur samspelet i klassrummet skedde. Utan medspelare försöker skådespelare Jakob Tamm härma elevens interaktion in i minsta detalj.

I “Skolelevers interaktion med sin lärare och sina klasskamrater, som inte längre finns där” (2012) härmar skådespelarna Jarle Hammer och Jakob Tamm varsin kvinnlig elev respektive varsin manlig elev. Skådespelarna interagerar inte med varandra utan med personer som inte finns där.

I projektet ”Heat” (2013 -) gör jag egna versioner av scener ur en amerikansk actionfilm där jag själv har alla rollerna och allt äger rum i mitt kök. Jag skapar en koreografi där jag i mitt kök vandrar mellan rollerna och härmar de olika Hollywoodstjärnornas uttryck och rörelser.

Generellt är jag i dessa videoverk intresserad av att på video lyfta fram en människa som interagerar med människor som inte längre finns där. Jag finner det intressant att studera en social situation på det viset med nya ögon oavsett om situationen som rekonstrueras är autentisk eller fiktiv. Jag experimenterar även med skådespeleri som fenomen då det för skådespelaren (och regiarbetet) är mycket utmanande eftersom hen ska gestalta en social situation utan medspelare. Den organiska härmningen av alla små rörelser och tonlägen på rösten som den gestaltade personen gjorde i relation till människorna som inte längre finns där blir viktig i regiarbetet. Det för att försöka skapa känslan av de frånvarande personernas närvaro.”

Ilona Huss Wallin

Ilona Huss Walin (född i Sverige 1967) bor och arbetar i Göteborg, har studerat vid Konsthögskolan i Bergen och Konsthögskolan Valand och har genomfört en mängd utställningar i framförallt Norden, men även Tyskland och England. Mer info om Ilona Huss Walins konstnärliga verksamhet finns på hennes hemsida http://www.ilonahusswalin.com/