Space Fiction & the Archives
Utställningen Space Fiction & the Archives är ett research-projekt bestående av en film och en installation av arkivmaterial i form av fotografier och skulpturer. Verket handlar om sambandet mellan Kanadas hundraårsjubileum och världens första UFO landningsbana som byggdes inför firandet år 1967. I det projektet undersöker konstnären på vilket sätt detta monument speglar den kanadensiska nationalidentiteten och början av multikulturalism som statlig ideologi.

Biografi
I Jacqueline Hoàng Nguyễns arbete använder hon en research-baserad process och genom att kasta nytt ljus över triviala eller glömda historier försöker hon avslöja obemärkt politisk relevans i oskyldiga anekdoter. Dessa historier tar ofta form i installationer sammansatta av ljud, video, grafik eller fotografi. Detta är inte en historikers arbete, utan Nguyễns verk är ett resultat av fynd, insamlat material, inramat innehåll och visuella översättningar. Nguyễns syfte är att föra fram en ny tolkning av handlingar och kollektiva ögonblick. Genom att söka upp för historien blinda stunder, är hennes mål att erbjuda en kritisk respons från ett feministiskt, postkollonialt och mångkulturelt perspektiv.