“Postkort fra Utopia”
Fotoserie fra Cuba, februar 2016.

Blikket skærpes i fremmede omgivelser, hjernen søger efter genkendelige holdepunkter i det ukendte. Huse ligner huse, men skyggerne er skarpere og farverne er påtrængende. Gaderne er fyldt med huller og vindueskarmens potteplanter er forvandlet til træer. Bygningernes skelet er blotlagt, og statuen væltet. Byen er smuldrende og forfaldet er fremskredent.

Jeg vågner på hotellet i Havana i bydelen Vadado, en priviligeret gæst på jagt efter oplevelser. Varmen, stranden – og rom.

Vi undgår strategisk de værste turistfælder og dansetrin og forsøger at få et indblik i den sidste kommunistiske bastion.
Det er snart slut – påstår man, og vi skal rejse dertil inden det er forbi.
Cuba er historie under udvikling.

Jeanette Land Schou, født i København, bosat i Malmø
www.jeanettelandschou.dk

JLS er uddannet på Kunstakademiet i København, først som billedkunstner og siden som cand. mag i kunstteori og formidling.
JLS har mange års erfaring med undervisning i digitale medier på kunst- og højskoler og med arbejdet i kunstnerdrevne udstillingssteder. Dette indbefatter også foto- og videoproduktion for musikere og for andre billedkunstnere.

JLS har gennem hele sin praksis arbejdet med videokunst og fotografi og hun har deltaget i adskillige udstillinger i ind- og udland, både i gruppeudstillinger og alene. Hun har udgivet flere fotobøger med eget fotografi og er aktiv som bestyrelsesmedlem og kurator i Skånes Konstförening i Malmø og i Malmø fotobiennal.

De fotografiske værker drejer sig oftest om landskabet som psykoikonografisk materiale, men hun har også arbejdet intenst med genren stilleben med temaet memento mori eller som et mini-universe.

——————————————————————————–

“Postcard from Utopia”
Photoseries from Cuba, February 2016.

The gaze is enhanced by unfamiliar surroundings, the brain searches for recognizable anchors in the unknown. Houses look like houses, but the shadows are sharper and the colours are intrusive. The streets are full of holes and in the windowsills the potted plants have turned into trees.The skeletons of the buildings are exposed, and the statue has fallen over. The city is crumbling and the decay is advancing.
I wake up in the hotel in Havana in the town of Vadado, a privileged guest in search of adventures. The heat, the beach – and rum.

Strategically we avoid the worst tourist traps and dance steps, and attempt to get an insight into the last bastion of communism.
It will soon end – they say, and we should visit before it is over.
Cuba is history in the making.

Jeanette Land Schou, born in Copenhagen, lives in Malmö
www.jeanettelandschou.dk

JLS has a degree in art, art theory and communication from the Royal Danish Academy in Copenhagen.
JLS are an experienced teacher of digital media in artschools. She has been involved in a number of artist-run exhibition spaces. Apart from her own practice, she has been involved in making photo and video productions for musicians and other visual artists.

JLS have throughout her practice worked with video art and photography, and she has presented her work in several exhibitions in Denmark and abroad; group shows as well as solo presentations. She has published a number of photobooks presenting her own work, and is presently active as the chairman and a curator in Skånes Konstförening in Malmö, and in the Malmö Photobiennial.

In her photographic work she is mainly concerned with the landscape as a psycho-iconographic material. But she has also been focusing on the genre of the Still Life with its inherent theme of memento mori, or as a universe in miniature.

JLS is represented by Banja Rathnov Gallery in Copenhagen