“Impulsen till mitt eget måleri bygger ofta på idéer jag fått från att se, läsa och tänka på annat måleri.

Jag tänker på vissa av mina målningar som ett slags figurativt färgfälts måleri där det figurativa ofta är så pass abstraherat att det enbart anas, så att yta, former, färger, penseldrag och ljus blir framträdande.

Jag fascineras över att måleri är ett påhitt som inte existerar utanför målningens ram, genom att måla en målning av en abstrakt målning slutar den abstrakta målningen att vara abstrakt.”

Jens Fröberg

My paintings are often based on ideas I get from seeing, reading and thinking about painting.

I sometime think of my work as a kind of color field painting where the figurative is so abstract that it can only be sensed so that the surface, form, color, brush strokes and light all become paramount.

I am fascinated that painting is a fabrication that doesn’t exist outside the frame of the picture itself. By making a painting of an abstract painting, the abstract painting ceases to be abstract.

Jens Fröberg