ONLINE EVENT plats Zoom

Friday 25th September 2020, in English, kl.19.00–20.30
Lördagen 26 september 2020 på svenska, kl.19.00–20.30

Nicklas Marelius och Helga Steppan skapar tillsammans kamouflerade kapslar som växer i Kungsparken och på Galleri Rostrums innergård. “Kottlingar” är försynta ljudinstallationer som pratar med alla människor oberoende ålder, samt djur och andra växter i sin omgivning.

Deras fragmenterade konversationer kommer från den ständigt lyssnande och pratande trädskulpturen “Eavesdropping Leaves” som samlar in och skapar egna ljud i gallerirummet.

Projektet är en lekfull kommentar till vår samtids mass-insamling av information och kan ses som ett instrument för att bearbeta övervaknings-ångest.

Ljudinstallationer i Kungsparken öppen till måndag 28 september 2020
Utställningen Trees Growing Bugs (Or, can’t spot the wood for the tree.) pågår till 27 september 2020

Galleriet är öppet: torsdag kl.12–18, fredag kl. 12–18 och lördag & söndag kl. 12–18

Projektet utförs i samarbete med Galleri Rostrum med stöd av Kulturrådet och Malmö Stad.  

Ljudskulpturen “Eavesdropping Leaves” har genomförts med stöd av Konstnärsnämnden.

Galleri Rostrum och projektet är en del av galleriveckan i Malmö 24-27 September 2020 som arrangeras av Konstfrämjandet Skåne. https://appenkonstframjandetskane.se/exhibition/39

 


 

Nicklas Marelius and Helga Steppan are collaboratively creating camouflaged capsules that are growing into Kungsparken and at Gallery Rostrum’s garden. Conelings are humblesome and coy sound installations that talk with people of all ages, as well as animals and other plants in their environment.

Their fragmented conversations stem from the continuously listening and conversing tree sculpture Eavesdropping Leaves that collects and creates sound from and into the gallery space.

The project is a playful comment on the bulk collection of information happening in our time and might be considered a therapeutic device for surveillance anxiety.

Sound installations in Kungsparken open until Monday 28th September 2020
The exhibition Trees Growing Bugs (Or, Can’t Spot the wood for the tree) open until 27th September 2020

Gallery opening hours: Thursday, Friday, Saturday & Sunday kl. 12–18 

This project is carried out in collaboration with Galleri Rostrum with the support by Kulturrådet and Malmö Stad.

The sound sculpture Eavesdropping Leaves has been made with the support from Konstnärsnämnden.

Gallery Rostrum are part of Malmö Gallery Week 24th-27th September arranged by Konstfrämjandet Skåne. https://appenkonstframjandetskane.se/exhibition/39