Vernissage 12/11 kl. 12-16
Presentation kl.14

Schreibmaschinenblues av Helena Jureén kl. 14:15

 

Galleri Rostrum är glada att presentera nya verk av Magdolna Szabó.

Utställningens titel From Blank to Blank – it is painted är ett collage av ord ur två dikter; en av Emily Dickinson och en av Ann Jäderlund. Samtidigt som den beskriver konstverkens tillkomst, är den en metafor för den länk som finns mellan skapandet och betraktandet, mellan verbalt och visuellt.

Till vernissagen har Magdolna Szabó bjudit in Helena Jureén, ljud och bildkonstnär specifikt för att framföra sitt verk Schreibmaschinenblues.

Magdolna Szabó är född i Ungern 1958, bosatt i Sverige sedan 1985, verksam i Malmö. Hon har utbildat sig vid Grafikskolan Forum, Konsthögskolan i Malmö och Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Szabó arbetar i en abstrakt bildvärld med akvarell och serigrafi som huvudsakliga uttrycksmedel. Representerad: Kulturen i Lund, Nationalmuseum, Moderna Museet, British Museum, National Gallery of Ireland, Malmö konstmuseum, Ystads konstmuseum, Sundsvalls museum och Nordiska Akvarellmuseet.

Hjärtligt välkommen!

 

In English

Gallery Rostrum is pleased to present new works of Magdolna Szabó.

The exhibition title From Blank to Blank – it is painted is a collage of words from two poems; one by Emily Dickinson and one by Ann Jäderlund. While it describes the origins of the artworks, it is a metaphor for the link that exists between creating and viewing, between verbal and visual.

For the opening Magdolna Szabó has invited sound and visual artist Helena Jureén to, specifically for the exhibition, perform her work Schreibmaschinenblues.

Magdolna Szabó was born in Hungary in 1958, lives in Sweden since 1985, and works in Malmö. She has studied at Forum School of Graphic Art, Malmö Art Academy and the Royal Art Academy in Stockholm. Szabó works in an abstract pictorial world with watercolour and silk screen printing as her primary mediums. Represented: Kulturen, Nationalmuseum, Moderna Museet, the British Museum, National Gallery of Ireland, Malmö Art Museum, Ystad Art Museum, Sundsvall Museum and the Nordic Watercolour Museum.

Welcome!

For more information or preview please contact:
Helena Jureén, +46 762287111 och Jon Åkerlind, +46 739789714

Galleri Rostrum, Västergatan 21, 211 21 Malmö Tel: 040-30 18 16, www.rostrum.nu
Open: Thu-Fri 14-18 & Sat-Sun kl. 12-16