CECILIA SERING (Sverige)

Above the Reality or Under the Surface

Vernissage 21 september kl.12–16

Konstnärssamtal kl.14.00

Öppet under Gallerinatten 28 september

Utställningen är öppen 21 september – 20 oktober 2019

/For English text please scroll further down

I utställningen visas fotografi och film, som bildar oväntade sammanhang; nya berättelser likt juxtapositioner.

“Jag tittar ovanför taket och ner under marken där jag står. Ja, eller åtminstone föreställer jag mig att jag gör det. Jag försöker se rakt fram samtidigt som jag tittar åt sidan. Det går sådär, men ändå ser jag det jag vanligtvis glömt att titta på.”

Cecilia Sering(f. 1963) är en Malmöbaserad konstnär med ett flertal nationella och internationella utställningar bakom sig. Hon har en kombinerad utbildning från Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn och från Statens Kunstakademi i Oslo. Hennes arbete kretsar kring visuella och konceptuella projekt med ett existentiellt tema.

I sitt konstnärliga arbete strävar hon efter att bredda synfältet mellan det fula och det vackra, och mellan olika sinnestillstånd. Genom att fokusera på skärningspunkten mellan dessa försöker hon observera vad som annars ofta förblir osynligt eller outtalat.

I utställningenAbove the Reality or Under the Surface är frågeställningen inte vad verkligheten är, utan hur vi upplever den. Perceptionen följer inte alltid logikens lagar och saker är inte alltid som de ser ut att vara. En historia är inte alltid möjlig att berätta i ett linjärt tidsflöde. Vi bör kanske snarare se på historien som en del av  flera parallella berättelser eller cirkulära flöden. Eller som sammansättningar, sammanflätade konversationer och sammanslagna lager. Ja, och kanske genom att byta perspektiv.

För en detaljerad cv se:
www.ceciliasering.se
https://www.youtube.com/channel/UCXZsK0wrhZ-o68pJy1Wh3lg?view_as=subscriber

Varmt välkomna!


CECILIA SERING (Sweden)

Above the Reality or Under the Surface

Opening : September 21  12-4 p.m.

Artist Talk: 2 p.m

Open during Malmö Gallerynight: September 28

Exhibition September 21 – October 20 2019

 

In this exhibition, photography and film are shown, merged in unexpected forms and contexts; like new stories with the use of juxtapositions.

“I look above the roof and underneath the ground where I am standing. Well, or at least I imagine I do. I try to see straight ahead of me at the same time as I am looking aside. The result is not perfect. In spite of this, I manage to see things I usually can’t imagine.”

 Cecilia Sering (b. 1963) is an artist, photographer and curator. Her work revolves around visual and conceptual projects with an existential theme. Sering is based in Malmö and is engaged in several art projects internationally. She has a combined Master of Fine Arts (MFA) from the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen, Denmark and The National School of Fine Arts in Oslo, Norway.

In her artistic work, she strives to broaden the field of view between the ugly and the beautiful, beauty and decay and different states of mind. By focusing on the intersection between these things, she seeks to widen the gaze and observes what otherwise often remains unseen or unmentioned.

In the exhibitionAbove the Reality or Under the Surface the issue is not how the reality is, but a matter of how we experience it. Perception does not always follow the law of logic. Things are not always what they seem to be. A momentary disconnection from the logic can open up the unconscious mind.

A story is not possible to recount in a linear flow of time. Maybe we should rather look upon it as if it conceives of parallel stories or circular flows. Or we could look upon it as juxtapositions, interlaced conversations and merged layers. Yes, and maybe by changing perspectives.

 

For a more detailed CV, see:

www.ceciliasering.se

https://www.youtube.com/channel/UCXZsK0wrhZ-o68pJy1Wh3lg?view_as=subscriber

 

Welcome!