Arbetsgrupp Medlemmar
Inköpsgruppen
Ann Makander
Anna-Karin Waara
Pepe Viñoles
Hans Johansson
Gisela Eriksson

Vaktschema
Berit Sahlström
Ewa Berg
Helga Steppan

Teknik och montering
Cian Burke
Andres Diaz Garcia
Lisa Fjellman

Webbsida/Utskick
Christel Lundberg
Rasmus Alkestrand
Maria Lavman Vetö

Kalendarier
Roger Forslund

Sociala medier
Tuss Marie Lysén (Facebook)
Sofie Arfwidson von Röök (Instagram)

Statistik- och analysgrupp
Berit Sahlström
Carina Stankovich
Ewa Berg
Anna-Karin Waara (besöksstatistik)
Barbro Hemer (besöksstatistik sociala medier)