Kö till Medlemsutställning på Galleri Rostrum 

OBS! Intern lista får ej delas utanför galleriets medlemmar 

För att få en utställningsperiod som medlem på Rostrum, skall man skicka ett email till alla i utställningsgruppen. Utställningarna sker enligt listan nedan och i den ordning som utställningsgruppen får in email eller samtal, i datumordning. 

 OBS! När medlem slutar så stryks den (utan undantag) från listan och alla hoppar fram! 

 

För att få en utställningsperiod som medlem på Rostrum, skall man skicka ett email till info@rostrum.nu ATTENTION: UTSTÄLLNINGSGRUPPEN

 

Utställningarna sker enligt listan nedan och i den ordning som utställningsgruppen får in email i datumordning.

2021

Vår Ingen medlem..HÖJD SMITTORISK! 

Höst Höst Maria Lavman Inkom: 18 november 2017 

Höst Jon Åkerlind(flyttad fr vår 20 och -21) 

2022

Vår Pepe Vinoles (flyttad fr vår -21)

Vår Gertie Månsson Inkom: 19 november 2017 (3:e utställningen) 

Höst Höst Roger Forslund Inkom: 1 februari 2018 

2023

Vår Barbro Hemer Inkom: 10 december 2018 

Höst Cian Burke Inkom: december 2018 

2024

Vår Tuss Marie Lysén Inkom: 31 januari 2019 

Höst Vår Carina Stankovic Inkom: november *2019 

2025

Vår Sofie Arfvidsson von Röök, inkom 9 September 2019 

Höst Hans Johansson Inkom: 9 november 2019 

 

SEDAN i turordning: 

Ewa Berg Inkom: 9 november 2019 

Lisa Fjellman Inkom: 11 november 2019 

Torsten Hylander Inkom: 26 januari 2020 

Rasmus Alkestrand Inkom: 24 februari 2020 

Berit Sahlström Inkom: 24 februari 2020 

Ann Makander Inkom: 24 februari 2020 

Anna-Karin Waara Inkom: 3 mars 2020 

Filip Rahim Hansson inkom 6 September 2021 

Ulrika Philström inkom 5 oktober 2021enl. klockslag 

Christoph Mügge inkom 5 oktober 2021enl. klockslag 

Anna Lönn Franko inkom 5 oktober 2021enl. klockslag 

Marie Herzog inkom inte sökt själv 

Ingrid Nordenhake inkom inte sökt själv